zoeken

Arbovoorlichting en -onderricht

Een hbo-instelling zal mede op grond van artikel 8 van de Arbowet doeltreffende voorlichting en onderricht moeten verzorgen voor medewerkers over de risico’s in hun werk. Dat geldt ook voor studenten die in praktijkruimten werken.

Inhoud

Medewerkers

  • Zorg dat docenten en andere medewerkers op de hoogte blijven van de stand van de techniek op hun vakgebied rond arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld door voorlichting, onderricht of bijscholing. Met name gericht op wetgeving, risico’s, benodigde maatregelen en voorschriften. Op basis van de RI&E bepaalt de hbo-instelling welke voorlichting, onderricht of bijscholing voor welke medewerkers hoe vaak wordt aangeboden en werkt dat uit in opleidingsjaarplannen.
  • De werkgever legt vast welke medewerker welke bijscholing, arbovoorlichting en -onderricht heeft gevolgd.
  • De werkgever organiseert effectief toezicht op de naleving van de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften door medewerkers.

 Studenten in praktijkruimten

  • Geef, voorafgaand aan hun werkzaamheden, studenten voorlichting en onderricht over de arbo-risico’s in de praktijkruimten en over de te nemen maatregelen. Neem dit onderdeel op in het lesprogramma voor studenten. 

Algemeen

  • De werkgever plaatst werkplekinstructiekaarten bij werkplekken met specifieke risico’s. Daarin zijn op een overzichtelijke en aansprekende manier de risico’s en de te nemen maatregelen opgenomen bij gebruik van bijvoorbeeld een machine of een gevaarlijke stof. Ook is aangegeven hoe te handelen bij calamiteiten. Klik hier voor 15 uitgewerkte Machine-instructiekaarten.
  • De voorlichting en het onderricht dienen een combinatie te bevatten van mondelinge en schriftelijke communicatie en oefening met praktijksituaties.

 

 

Terug naar overzicht