zoeken

BHV

In de Arbowet staat dat organisaties verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever moet voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming van het bedrijf. De werkgever wijst een of meerdere werknemers aan om de rol van zogeheten bedrijfshulpverlener (BHV’er) te vervullen. Bij het bepalen van de ontruimingsaanpak en het aantal BHV’ers moet rekening worden gehouden met de grootte van het bedrijf en de mogelijke risico’s.

Inhoud

Meer informatie over bedrijfshulpverlening is te vinden in Veelgestelde vragen over bedrijfshulpverlening (Stichting van de Arbeid).

Terug naar overzicht