zoeken

Inrichtingseisen gebouwen

De inrichtingseisen voor scholen- en instellingsgebouwen beschrijven aan welke eisen gebouwen van hbo-instellingen moeten voldoen en wat de voorschriften bij ondermeer binnenklimaat, verlichting, pauzeruimten en gangen zijn.

Inhoud

Algemene inrichtingseisen voor scholen en instellingsgebouwen

De algemene inrichtingseisen voor scholen/instellingsgebouwen en terreinen zijn nader uitgewerkt in de volgende deelonderwerpen:

Praktijklokaal Sportaccommodaties

Normen en wetgeving

De inrichting van de sportaccommodatie voldoet aan het Handboek Huisvesting bewegingsonderwijs (KVLO 2019). Enkele belangrijke onderdelen daaruit:

Gymlokaal/sportzaal:

 • geen uitstekende voorwerpen, zoals deurklinken
 • het onderste deel van de wanden is glad afgewerkt
 • de beglazing is van veiligheidsglas (ook in deuren, kasten enzovoort)
 • verlichtingsarmaturen en klokken en dergelijke zijn terugliggend in de wand geplaatst of afgeschermd
 • hoeken en stijlen etc. moeten afgerond of afgeschuind zijn
 • de vloer is veerkrachtig, stroef en niet beschadigd (geen oneffenheden/splinters)
 • in de sportzaal is door de keuze van absorberende inrichtingsmaterialen nagalm tegengegaan
 • het achtergrondgeluidsniveau bedraagt niet meer dan 40 dB(A)
 • met het oog op rolstoelgebruikers worden bij nieuwbouw of verbouw de voorschriften in de publicatie ‘Sportgebouwen’ als minimale eis toegepast. Bij bestaande situaties gebeurt dit zoveel als redelijkerwijs van de hbo-instelling kan worden verwacht, waarbij in ieder geval moet worden voldaan aan de minimale wettelijk eisen (Bouwbesluit en artikel 4 Arbowet).
 • de vereiste maximale nagalmtijd is aangegeven in de volgende tabel: 

Tabel: Maximale nagalmtijd in een gymlokaal of sportzaal

Soort ruimte Maatvoering (m) Hoogte (m) Inhoud (m3) Nagalm-tijd
         
Gymnastieklokaal tot 14 x 22 m   5,5 m ≤ 1.700 m3 ≤ 1,0
Sportzaal 13 x 22 m   7 m   1.701 -   2.100 m3 ≤ 1,1
1/3 sporthal/sportzaal 14 x 24 m   7 m   2.101 -   2.400 m3 ≤ 1,2
Sportzaal 16 x 28 m   7 m   2.401 -   3.200 m3 ≤ 1,3
Sportzaal 22 x 28 m   7 m   3.201 -   4.350 m3 ≤ 1,4
2/3 sporthal 32 x 28 m   7 m   4.351 -   6.300 m3 ≤ 1,5
Sporthal 24 x 44 m   7 m   6.301 -   7.400 m3 ≤ 1,6
Sporthal 28 x 48 m   7 m   7.401 -   9.500 m3 ≤ 1,7
Sporthal 28 x 48 m   9 m   9.501 - 10.400 m3 ≤ 1,9
Sporthal 28 x 88 m   7 m 10.401 - 17.250 m3 ≤ 2,0
Sporthal 35 x 80 m 10 m 17.251 - 29.000 m3 ≤ 2,3

Kleedlokalen en douches
De aanwezige kleedlokalen en douches voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de vloer is stroef en niet beschadigd
  • er zijn douches, toiletten en wastafels aanwezig, gescheiden naar sekse, afgestemd op het aantal studenten
  • docenten hebben een eigen ruimte voor omkleden en douchen
  • het sanitair is schoon
  • de watertemperatuur is maximaal 38°C en studenten kunnen dit maximum niet aanpassen
  • verlichting en andere elektrische voorzieningen zijn geschikt voor natte ruimten
  • een kleedruimte is uitgerust met mechanische ventilatie met een ventilatievoud (het aantal keren per uur dat de gehele luchtinhoud van het lokaal wordt ververst) van ten minste zes
  • een doucheruimte is uitgerust met mechanische ventilatie met een ventilatievoud van ten minste tien.

Wet- en regelgeving

Terug naar overzicht