zoeken

Zwangerschap en borstvoeding

Een zwangerschap brengt een hoop veranderingen met zich mee. Op privé- én werkgebied. Iedere zwangerschap leidt tot een veranderende belastbaarheid, ook als een zwangerschap probleemloos verloopt. Daar moet zowel de aanstaande moeder als de werkgever rekening mee houden. Enkele risicofactoren zijn lichamelijk zwaar werk, gevaarlijke stoffen, biologische agentia en werkstress. Bij dit thema vindt u alles over de aandachtspunten rondom werk en zwangerschap: van de risico’s tot de procesvoorschriften.

Zwanger? Altijd RAAK!

Een goede bescherming in de zwangerschap en periode van borstvoeding start met een veilige en gezonde werkomgeving voor alle medewerkers. Het Arbobesluit beschrijft in artikel 1.42 de spelregels voor het nemen van de aanvullende maatregelen. In de handreiking is dit samengevat als het RAAK-principe. Dit kent vier stappen, die we hieronder toelichten. Belangrijk is dat een volgende stap alleen genomen mag worden als een eerdere stap niet mogelijk is. 

RAAK

 

Stap in de aanpak

Toelichting

R

Risico’s wegnemen binnen de eigen functie en de eigen werkplek

U kunt bepaalde risico’s wegnemen en toch uw eigen werk blijven doen. Bijvoorbeeld door tijdelijk risicovolle taken over te dragen aan een collega.

A

Aanpassing van het werk en/of aanpassing van de werk- en rusttijden

 

Bij aanpassingen van uw werk kunt u denken aan het overdragen van bepaalde taken, extra ondersteuning, een (rustigere) werkplek, afspraken over minder lesuren, of de mogelijkheid om meer thuis te werken, zodat u niet in de spits hoeft te reizen.

Aanpassing van de werk- en rusttijden kan bestaan uit extra pauzes, een maximering van het aantal uren per dag of per week en een beperking van het aantal uur dat u overwerkt. Uw werkgever moet er voor zorgen dat u voldoende pauzes kan nemen in een geschikte rustruimte.

A

Ander werk

Ander werk gaat verder dan het aanpassen van het eigen werk. U vervult dan een andere functie, vaak op een andere werkplek. Bijvoorbeeld door geen les meer te geven, maar curricula te ontwikkelen of administratief werk te verrichten. 

K

Keerpunt in de benadering, het vrijstellen van verrichten van arbeid

Een keerpunt in de aanpak volgt als geconcludeerd wordt dat uw eigen werk niet (voldoende) aangepast kan worden en er geen ander werk beschikbaar is. U wordt dan tijdelijk vrijgesteld van het verrichten van arbeid.

De hogeschool kan op basis van de Ziektewet een uitkering krijgen van het UWV als u (deels) arbeidsongeschikt raakt door de zwangerschap of bevalling.
 

 

Overige thema's

Terug naar overzicht