zoeken

Zittend werk

Aangezien het grootste deel van de medewerkers in het hbo zittend werk verricht, komen gezondheidsklachten regelmatig voor. Zit u voor een lange tijd in dezelfde houding? Dan bestaat de kans op verkramping. Beweging is voor iedereen belangrijk. Loop daarom regelmatig van uw plek om gedurende de werkdag in beweging te blijven. 

Inhoud

Let op uw houding

als u achter de computer zit, want hiermee voorkomt u dat u fysieke klachten krijgt. Een goede houding is belangrijk bij zittend werk. Toch kunnen de individuele belastbaarheid en aangeleerde werkwijzen en -houdingen een rol spelen in het verhogen van de arbeidsrisico’s. Ergonomisch en veilig meubilair helpt bij het verminderen van deze risico’s. Werkgevers kunnen helpen om de eventuele klachten te verminderen, maar voor u als werknemer is het ook belangrijk om de eigen gezondheid in de gaten te houden.  

Optimalewerkplek Illustratie RGB

Ergonomische inrichting

Veel werkzaamheden voert u op dezelfde werkplek uit. Daarom moet uw werkplek voldoen aan ergonomische grondbeginselen. Dat wil zeggen dat uw werkplek wordt afgestemd op de afmetingen van uw lichaam. In het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt gesproken over ergonomische inrichting van werkplekken en wat de voorwaarden zijn. Een aantal normen:

 • Werkzaamheden die u regelmatig doet, moeten binnen het werkbereik van uw handen en zicht gebracht worden;
 • De werkhoogte is aangepast aan uw werkzaamheden;
 • U heeft recht op een voetsteun als dat voor een goede lichaamshouding noodzakelijk is;
 • Uw benen en voeten krijgen voldoende bewegingsruimte onder het bureau;
 • Zit- en werkplekken (vaste plekken en flexplekken) moeten aan diverse Nederlandse en Europese regels voldoen. Meer hierover leest u in het Arbeidsomstandighedenbesluit.     

Aanvullende informatie

Omdat kantoorwerkers gedurende een lange tijd zittend werk verrichten, dienen zij de beschikking te hebben over ergonomische kantoorstoelen. Een goede kantoorstoel moet voorzien zijn van voldoende verstelmogelijkheden, omdat dan een zo groot mogelijk deel van de potentiële gebruikers de stoel kan gebruiken. Het gaat om optimale ondersteuning van het lichaam, waarbij bewegend zitten mogelijk is.

Artikel 5.4 uit het Arbobesluit luidt: ‘Tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd, worden werkplekken ingericht volgens de ergonomische beginselen.’ Veel branches geven zelf concrete invulling hieraan.

NB: Sinds 1 januari 2011 verwijst de Arbo-regelgeving niet meer naar NEN-EN 1335-1. De beleidsregel 5.4.1 is komen te vervallen.

Wil men een stoel die geschikt is voor circa 95% van de Nederlandse beroepsbevolking, dan moet het versteltraject voldoen aan de criteria zoals gesteld in de NPR 1813. De NPR 1813 dient als een handvat voor inkopers, facilitair managers, Arbo-adviseurs en ergonomen. De beschrijving van de norm is verkrijgbaar via www.NEN.nl.

Aandachtspunten bureaustoel:

 • Maak, voordat er een stoel wordt aangeschaft, een Programma van Eisen (PvE). Behalve de ergonomie zijn er ook andere aspecten die belangrijk zijn, zoals bedieningsgemak, zitcomfort, veiligheid, milieu, duurzaamheid en design.
 • Stoelen die ingezet worden voor flexwerkplekken moeten extra gebruiksvriendelijk zijn.
 • Kies een ergonomische kantoorstoel die op de volgende onderdelen instelbaar is:
  • In hoogte en diepte verstelbare zitting
  • Korte en in hoogte en breedte verstelbare armsteunen
 • Betrek toekomstige gebruikers bij de keuze, bijvoorbeeld door de stoelen waaruit gekozen moet worden enige tijd op proef uit te zetten in de organisatie.

Voorlichting aan medewerkers

Medewerkers voorlichting geven over zittend werk is heel belangrijk. De risico’s die zittend werk met zich meebrengen en de maatregelen om deze potentiële gevaren tegen te gaan, staan beschreven in de Arbowet artikel 8. Om gezondheidsrisico’s zo veel mogelijk uit te sluiten, is het belangrijk om de ergonomisch goed ingerichte werkplek op de juiste manier te gebruiken. Voorlichting en training over hoe op een verantwoorde manier zittend werk te verrichten, is dus van essentieel belang. Nadat u de training heeft gevolgd weet u ook precies wie advies te vragen bij het instellen of aanpassen van uw werkplek.

Een handig hulpmiddel is het gebruik van het tweetalige werkplekinstructiekaartje (nl/eng, pdf)

Terug naar overzicht