zoeken

Ziekteverzuimbeleid

Praktijkvoorbeeld:

RI&E met hoog doe-het-zelf gehalte

De Hanzehogeschool Groningen ontwikkelde een vragenlijst waarmee een interne arbodeskundige, een uitvoeringsgroep, medewerkers en studenten zelf gezamenlijk een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) kunnen uitvoeren.

Inhoud

Resultaat

  • De eerste ervaringen hebben inmiddels tot verfijning van de vragenlijst geleid.
  • De rol van de externe arbodienst is flink beperkt, wat een behoorlijke kostenbesparing betekent.
  • De RI&E leidt tot een veilige en gezonde werk- en studeeromgeving voor medewerkers en studenten.

Nodig

  • Kosten afname digitale vragenlijst en conceptrapport: ongeveer € 700.
  • Interne deskundige (arboadviseur/ arbeidshygiënist of veiligheidskundige).
  • Deelnemers uitvoeringsgroep; leidinggevende, medewerkers, studenten, gebouwbeheer en personeelszaken.
  • Tijd voor coördinatie en uitvoering arbo-adviseur: 60 uur.
  • Tijd uitvoeringsgroep: drie vergaderingen en de rondgang. Zes tot acht uur per deelnemer (plus voorbereiding, leestijd en correctietijd).

Toelichting

'Om ons arbobeleid vorm te geven, hebben we de risico's geïnventariseerd. Een van de uitkomsten was dat we beleid en instrumenten moesten ontwikkelen op het gebied van RI&E. Inmiddels hebben we een beleidsdocument waarin het doel van de RI&E, onze aanpak en de rollen en taken helder zijn beschreven.'

'Elke locatie wordt tenminste eens in de vijf jaar helemaal doorgelicht. Vooraf worden de medewerkers en studenten gevraagd wat zij van de arbeidsomstandigheden vinden en welke knelpunten er zijn. Hiervoor gebruiken we een vragenlijst, die we aan de hand van verschillende arbo-infobladen hebben samengesteld. De uitvoeringsgroep die verantwoordelijk is voor de RI&E wordt ondersteund door een preventiemedewerker. Daardoor is de rol van de externe arbodienst in de RI&E marginaal, wat een flinke kostenbesparing betekent.'

Tips van Hanzehogeschool Groningen

  • Leg de verantwoordelijkheid voor de RI&E bij de locaties, met een stevige ondersteuning door P&O.
  • Laat P&O capaciteit regelen om het rapport te schrijven.
  • Laat de digitale vragenlijstgegevens door een interne dienst (bij ons onderwijszaken) verwerken. Snelle verwerking, lage kosten en de vragenlijst is makkelijk aan te passen.