zoeken

Lichamelijk zwaar werk bij zwangerschap

Het verrichten van arbeid leidt tot lichamelijke belasting. Hoe zwaar u belast wordt, is afhankelijk van het soort werk dat u doet, maar natuurlijk ook van uw werkomstandigheden. Zwaar lichamelijk werk zorgt voor een verhoogd risico op vroeggeboorte, een laag geboortegewicht van het kind en een te hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap. Lichamelijk zwaar werk heeft geen invloed op het geven van borstvoeding. Na het zwangerschapsverlof is er dus geen specifiek risico voor kersverse moeders, mits er geen complicaties optreden. Het verrichten van arbeid leidt tot lichamelijke belasting. 

Procesvoorschriften

Voor werkgevers

Als werkgever zorgt u ervoor dat het werk, de werkplek en de werkmiddelen geen gevaren met zich meebrengen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer en haar kind. Dit geldt zowel tijdens de zwangerschap als tijdens de borstvoedingsperiode.

Voor werknemers

Als werknemer meldt u tijdig uw zwangerschap. Daarnaast geeft u vooraf door wanneer u bent uitgerekend en wanneer u zwangerschaps- en bevallingsverlof op zal nemen. U geeft ook het moment van bevalling door. Geeft u borstvoeding en wilt u kolven op het werk? Laat dit weten, zodat uw werkgever de nodige voorzieningen kan treffen.

Grenswaarden voor fysieke belasting

Grenswaarden voor fysieke belasting bij zwangerschap geven het niveau van belasting aan waarmee vijftig procent van de zwangere werknemers duidelijk moeite heeft, zie ook: Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid.

Periode van zwangerschap

Grenswaarden

Gedurende de hele zwangerschap

  • De noodzaak om te bukken, hurken of knielen zo veel mogelijk voorkomen.
  • De noodzaak om met de hand gewichten te tillen zoveel mogelijk te beperken.
  • Het in een handeling te tillen gewicht mag niet hoger zijn dan tien kilogram.
  • Staan dient zo veel mogelijk beperkt te worden, vooral in het derde trimester van de zwangerschap.

Vanaf de twintigste week van de zwangerschap

  • Gewichten van meer dan vijf kilogram mogen niet meer dan tien keer met de hand worden getild. 

Vanaf de dertigste week van de zwangerschap

  • Gewichten van meer dan vijf kilogram mogen niet meer dan vijf keer met de hand worden getild.
  • Zwangere medewerksters mogen niet worden verplicht dagelijks meer dan één maal per uur te hurken, knielen, bukken of staande voetpedalen te bedienen. 
Terug naar overzicht