zoeken

Lokalen algemeen

Het hbo heeft een grote diversiteit aan lokalen. Een belangrijk onderscheid is te maken tussen theorielokalen en vak-/praktijklokalen. Specifieke risico’s in praktijklokalen zijn elders in deze arbocatalogus beschreven. In theorielokalen spelen arbeidsomstandigheden als klimaat, ventilatie, geluid, oppervlakte en licht een rol.

Inhoud

Normen en wetgeving

 • Alle wandcontactdozen, lichtschakelaars en elektrische leidingen/kabels zijn onbeschadigd en functioneren.  Er zijn geen permanente verlengsnoeren.
 • De doorgangen en looppaden zijn vrij van obstakels en tenminste 80 cm breed voor enkelzijdig verkeer; 120 cm breed voor dubbelzijdig verkeer en tenminste 150 cm breed als studenten rug aan rug werken.
 • In de leslokalen zijn geen planten of dieren geplaatst die overgevoeligheid kunnen veroorzaken of met schadelijke of giftige eigenschappen.
 • Er is een goede akoestiek in het lokaal: overal in de ruimte is de spraakverstaanbaarheid goed. Stemverheffing is niet nodig. Er is geen lastige nagalm. Er wordt geen hinder ondervonden van geluid uit de omgeving van het lokaal.
  De akoestiek voldoet aan de voorschriften uit het Programma van eisen Frisse Scholen 2021.
 • Alle verlichtingsarmaturen geven voldoende lichtopbrengst (klaslokaal 300 lux, collegezaal 500 lux, praktijklokaal 750 lux zie hierboven), zijn onbeschadigd en schoon, en waar nodig uitgevoerd met stootbeveiliging.
 • Bij gebruik van digitale schoolborden worden hinderlijk tegenlicht en reflecties voorkomen, terwijl enig uitzicht naar buiten mogelijk blijft. Er is gezorgd voor ergonomisch verantwoord meubilair in de leslokalen. Op werkplekken die door veel verschillende personen worden gebruikt is gekozen voor eenvoudig instelbaar meubilair.  De tafels en stoelen zijn stabiel, verkeren in goede staat van onderhoud en zijn vrij van splinters en andere beschadigingen.
 • Er zijn dusdanige klimaatvoorzieningen in het lokaal dat in alle seizoenen het binnenklimaat als behaaglijk wordt ervaren (met als mogelijke uitzondering enkele dagen met extreme temperaturen). Lokalen aan de zonzijden van het gebouw beschikken over zonwering. Er is voor gezorgd dat gebruikers zo veel mogelijk het binnenklimaat individueel kunnen regelen. Het klimaat in de lokalen voldoet aan de voorschriften uit het programma van eisen van Frisse Scholen.
 • Er zijn voor het hbo geen wettelijke normen voor de minimale oppervlakte van leslokalen. Als uitgangspunt geldt dat een theorielokaal groot genoeg moet zijn voor het aantal aanwezigen. Richtlijn: bij voorkeur ten minste 2 m2 nuttige oppervlakte per student en 3.5 mper docent.
 • De gebruiker houdt minimaal 30 cm afstand tot de zijmuren en gevel (koudeval bij ramen of te dicht op verwarmingsradiatoren).
 • De tafels en stoelen voor de studenten vertonen geen mankementen (stabiel, in goede staat van onderhoud zonder splinters en andere beschadigingen).
 • Het meubilair (stoel en tafel) voor de medewerkers is ergonomisch verantwoord, dat wil zeggen het is gebruikersvriendelijk aan te passen aan de persoonlijke kenmerken (o.a. lichaamsafmetingen) en de werkzaamheden.
 • De vloerafwerking is:
  • antistatisch
  • geluiddempend
  • voetwarm (er trekt geen kou op)
  • doelmatig nat te reinigen.

Wet- en regelgeving

Terug naar overzicht