zoeken

Gedragscode (on)gewenst gedrag

Stel binnen uw organisatie gedragsregels/gedragscode op over onderling (on)gewenst gedrag. Een gedragscode geeft aan welk gedrag binnen de hbo-instelling als (on)gewenst wordt beschouwd en is gericht op medewerkers. Een gedragscode ongewenst gedrag kan deel uitmaken van een bredere, algemene gedragscode.

De gedragscode dient bekend gemaakt te worden aan leidinggevenden en medewerkers. In de gedragscode (on)gewenst gedrag wordt beschreven:

  • Het doel van de gedragscode en mogelijke gevolgen van ongewenst gedrag
  • Wat wel en niet toegestaan is in de instelling op het gebied van (on)gewenst gedrag

Het is aan te bevelen om daarin tevens de volgende onderdelen van het beleid rond ongewenst gedrag weer te geven:

  • Welke consequenties er verbonden zijn aan het overtreden van de regels
  • Hoe om te gaan met agressieve collega‚Äôs, studenten, bezoekers
  • Hoe en aan wie incidenten gemeld dienen te worden
  • Hoe de opvang, nazorg en eventuele aangifte bij de politie wordt geregeld.
Terug naar overzicht