zoeken

Huisregels voor derden

In de huisregels is kort weergegeven wat binnen de instelling gehanteerd wordt als algemeen geldende gedragsregels voor derden (klanten, leveranciers, bezoekers e.d.). Huisregels beschrijven welk gedrag al dan niet geaccepteerd wordt. Het geeft ook aan welke stappen worden ondernomen bij overtredingen.        

Speciaal voor studenten zijn in het studentenstatuut van de hbo-instelling gedragsregels opgenomen en ook stappen en mogelijke sancties bij overtredingen.  

Zie voor de mogelijke sancties ‘Aanpak daders’

Terug naar overzicht