zoeken

Jaarlijkse evaluatie

Door middel van een jaarlijkse evaluatie van het beleid rond ongewenst gedrag wordt beoordeeld of het beleid nog past bij de situatie in de hbo-instelling, en of de genomen maatregelen effect hebben. Op grond hiervan kan het beleid aangepast worden, kunnen nieuwe maatregelen ingevoerd worden en/of een nader onderzoek uitgevoerd.

Zo’n evaluatie kan plaatsvinden door raadpleging van rapportages, de MR, vertrouwenspersonen, bedrijfsarts, leden van de klachtencommissie, HR en arbofunctionarissen. Of door gesprekken binnen teams. Bij mondelinge evaluaties wordt door Nederlandse Arbeidsinspectie een schriftelijk verslag verlangd.

Terug naar overzicht