zoeken

Meldings- en registratieprocedure

De procedure

In de procedure is vastgelegd op welke wijze de opvolging en terugkoppeling aan een melder plaatsvindt na een melding van ongewenst gedrag dat door derden is vertoond, bijvoorbeeld bij een agressie-incident. Bij alle medewerkers moet bekend zijn dat als er zich een incident rond ongewenst gedrag door derden voordoet, hier een vervolgactie aan moet worden gegeven conform de procedure.

In een ander onderdeel van de procedure moet worden aangegeven op welke wijze de toedracht en oorzaken van een gemeld incident worden onderzocht. En op welke wijze de uitkomsten van gemelde incidenten worden geëvalueerd om (preventieve) maatregelen te kunnen treffen om herhaling of escalatie te voorkomen.

Ook legt een hogeschool vast hoe verder om te gaan met studenten en ouders na een incident op het gebied van ongewenst gedrag, bv een agressie-incident. In gedragsregels en/of het studentenstatuut wordt opgenomen welke sancties kunnen worden genomen tegen de betreffende student. En na elke sanctie wordt ook door de hogeschool bezien hoe met de leerling of ouder wordt omgegaan nadat de sanctie is uitgevoerd. De aanpak is mede afhankelijk van de ernst van het incident. Belangrijk onderdeel van de aanpak is hoe de medewerker die slachtoffer was van het incident, hierbij wordt beschermd.

Hogescholen wordt geadviseerd het meldings- en onderzoekproces zoveel mogelijk in te bedden in bestaande structuren.  

Terug naar overzicht