zoeken

Personele en organisatorische maatregelen

Neem waar nodig maatregelen tegen het risico op agressie en geweld:

  • Stel een protocol op waarin staat aangegeven hoe medewerkers die mogelijk te maken krijgen met agressief gedrag van derden, dit met een klantvriendelijke en servicegerichte opstelling zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Beschrijf ook hoe zij met agressief gedrag moeten omgaan, hoe zij assistentie kunnen inroepen, hoe zij agressie- of geweldsincidenten moeten melden en hoe de persoonlijke opvang, ondersteuning en verdere afwikkeling na een incident is geregeld.
  • Zorg dat medewerkers de juiste opleiding, training en ervaring hebben in de omgang met incidenten, gebaseerd op het bovenstaande protocol
  • Zorg dat er in risicovolle situaties, zoals een gesprek met een student of ouder waar mogelijk een agressieve reactie van te verwachten is, de hbo-medewerker wordt bijgestaan door een collega of dat er collega’s op de hoogte en in de buurt zijn.  
  • Overweeg het hanteren van een openings- en sluitingsprocedure, die voorkomt dat medewerkers alleen zijn bij het openen en sluiten van een gebouw. Vaak is er dan namelijk een verhoogde kans op agressie en geweld door derden.

 

Terug naar overzicht