zoeken

Voorlichting aan medewerkers

Medewerkers worden voorgelicht over de gedragscode, de vertrouwenspersonen en de klachtenregeling. Dat vindt plaats in teambesprekingen. Zorg voor een periodieke herhaling en gebruik afwisselende werkvormen die passen bij de doelgroep. Geef bij medewerkers aan dat het goed is problemen in eerste instantie zoveel mogelijk in de lijn op te lossen. Zorg ook voor een vaste en goed vindbare plek waar men kan zien hoe een vertrouwenspersoon te benaderen is en hoe de klachtenprocedure werkt. Wijs medewerkers regelmatig op deze vindplaatsen.

Zie ook: Arbovoorlichting en -onderricht

Terug naar overzicht