zoeken

Voorlichting en onderricht over agressie en geweld door derden

Geef medewerkers die te maken (kunnen) krijgen met agressie en geweld door derden herhaaldelijk doeltreffende voorlichting en zo nodig training. Op basis van de RI&E moet duidelijk zijn welke medewerkers welk soort voorlichting en/of training moeten volgen.

Goede voorlichting

  • gaat specifiek in op de situatie van de medewerker
  • behandelt specifieke risico’s, laat zien hoe medewerkers die kunnen herkennen, en wat de gevolgen ervan kunnen zijn
  • bespreekt de maatregelen tegen de verschillende risico’s
  • gaat uit van een eenduidige werkwijze voor alle medewerkers bij incidenten en een vaste manier om incidenten te melden
  • maakt duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de maatregelen.

Trainingen in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld

  • zijn gericht op medewerkers die blijkens de RI&E risico’s lopen op agressie en geweld door derden, bijvoorbeeld receptionisten, huismeesters en docenten
  • zijn erop gericht dat medewerkers, afhankelijk van het soort agressie (frustratie, instrumenteel, of voortkomend uit een psychische stoornis of middelengebruik) in staat worden gesteld om een passende reactie te geven
  • moeten regelmatig bijgehouden worden, zodat de kennis en vaardigheden van medewerkers op peil blijven en zij de juiste vaardigheden hebben voor nieuwe situaties en ontwikkelingen.

Houd bij welke medewerkers de trainingen hebben gevolgd.

Terug naar overzicht