zoeken

Ziekteverzuimbeleid

Praktijkvoorbeeld:

Beïnvloed verzuimgedrag, stel 'het juiste gesprek' centraal

Leidinggevenden van de Hogeschool van Amsterdam geven, na een effectieve verzuimtraining, beter invulling aan hun rol als casemanager en hebben meer grip op verzuim.

Inhoud

Resultaat

 • Leidinggevenden worden beter ondersteund in hun rol als casemanager
 • De P&O adviseur en bedrijfsarts worden alleen nog ingeschakeld als adviseur
 • Meer grip op het verzuim 
 • Leidinggevenden gaan vaker (preventief) het gesprek aan en er worden vaker  preventieve interventies ingezet

Nodig

 • Een heldere visie op verzuim
 • Een goed management informatiesysteem
 • Goede en eenduidige advisering door bedrijfsarts en P&O adviseurs

Toelichting

Uit een onderzoek in 2011 bleek dat leidinggevenden nog onvoldoende invulling gaven aan hun rol als casemanager. Verzuimproblematiek werd nog te vaak over de schutting gegooid en P&O adviseurs en bedrijfsartsen werden daar dan mee belast. Leerpunt is dat je, wanneer je leidinggevenden vraagt om de rol van casemanager op zich te nemen, zij wel moeten weten wat er van hen verwacht wordt. Ook moeten ze over de vaardigheden beschikken om hier invulling aan te geven.

De grootste winst is behaald door alle leidinggevenden, met behulp van een gespecialiseerd bureau, een verzuimtraining van een dag aan te bieden. Tijdens deze training staat het voeren van het juiste gesprek centraal. Dit oefenen leidinggevenden ook met een acteur. Het programma bestaat verder uit het toelichten van de visie van de HvA, het uiteenzetten van de verschillende taken en verantwoordelijkheden, maar ook hoe je verzuimgedrag kunt beïnvloeden.

Enkele van de reacties van leidinggevenden:

"Ik zie nu in dat ik zelf niet te hard moet willen werken, maar dat de oplossing bij de medewerker zelf ligt. Aandacht is the magic word"
"Ik zie nu in dat je verzuim kunt voorkomen door problemen eerder te bespreken"

Tip van HvA

 • Ondersteun leidinggevenden in hun rol als casemanager met een duidelijke visie die wordt gedragen door alle betrokken actoren, heldere protocollen en een goed management informatiesysteem
 • Bied leidinggevenden de mogelijkheid de vereiste gespreksvaardigheden eigen te maken door een goede verzuimtraining 
 • Voer de visie consequent door in de hele verzuimketen,  óók in relatie tot het gezondheidsbeleid of beleid gericht op duurzame inzetbaarheid
 • Zorg voor heldere communicatie en korte lijnen tussen de verschillende actoren

Meer informatie