zoeken

Ziekteverzuimbeleid

Praktijkvoorbeeld:

Beïnvloed zelf het verzuim

Stenden Hogeschool buigt het traditionele verzuimbeleid om naar een aanpak in eigen beheer met een stevige rol voor leidinggevenden.

Inhoud

Resultaat

 • Verlaging van verzuim met 4% in twee jaar tijd
 • Leidinggevenden weten dat verzuim beïnvloedbaar is
 • Accent op eigen verantwoordelijkheid medewerker

Nodig

 • Relatief lage investeringen in workshops voor leidinggevenden en HR-adviseurs
 • Advisering door arbodienst
 • Brochure voor medewerkers

Toelichting

'Verzuim lijkt vaak ongrijpbaar, maar je hebt er als organisatie meer invloed op dan je misschien denkt. Wij hebben flink geïnvesteerd in bewustwording bij leidinggevenden en medewerkers. Leidinggevenden leren hoe ze mogelijk verzuim van medewerkers kunnen beïnvloeden, en medewerkers ervaren dat ze zelf veel invloed hebben op hun werkprestaties.'

'In de tweede fase gaan we de verdieping zoeken tijdens workshops voor leidinggevenden. Daarna gaan we het verzuimbeleid actualiseren, zodat dit een volledig onderdeel wordt van ons gezondheidsbeleid.'

Tip van Stenden

 • Let op goede communicatie en afstemming in de voorbereiding met alle actoren.
 • Houd rekening met weerstand bij leidinggevenden.
 • Zorg voor draagvlak vanuit management.
 • Maak heldere afspraken tussen leidinggevenden, HR-adviseur en arbodienst/bedrijfsarts.
 • Informeer medewerkers over (hun eigen) belang bij een goede (preventieve) verzuimaanpak.