zoeken

Ziekteverzuimbeleid

Praktijkvoorbeeld:

Gezondheidsweek

De CHE organiseert jaarlijks een themamaand  met activiteiten op het gebied van gezondheid, ouder worden, in beweging blijven en het inkomen. Medewerkers worden o.a. in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een gezondheidscheck.

Inhoud

Resultaat

 • Inzicht hebben in persoonlijke gezondheid.
 • Medewerkers erkennen eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid en werkbeleving.
 • Medewerkers weten hoe ze invloed kunnen uitoefenen op de ervaren werkdruk.

Nodig

 • € 1.500,= (excl. kosten die bij Livvit worden gedeclareerd)

Toelichting

'We houden al heel wat jaren een gezondheidsweek, dit is ontstaan als gevolg van de uitkomsten van de RI&E. Op de signalen rondom (te) hoge werkdruk, in combinatie met het bedrijfsgezondheidsbudget van Livvit/Zilveren Kruis, hebben we actie ondernomen.'

'In de Gezondheidsweek worden allerlei activiteiten en workshops georganiseerd rond het thema gezondheid en werkdruk:

 • Gezondheidschecks (Livvit).
 • Bijeenkomst met bedrijfsarts, externe coaches en leidinggevenden om met elkaar te bespreken hoe werkdruk verlaagd en bevlogenheid verhoogd kan worden.
 • Sportieve activiteit.

Workshops over:

 • balans Werk & Prive.
 • duurzame inzetbaarheid voor 50-plussers.
 • ter voorkoming van RSI.
 • loopbaanchecks.
 • efficient emailgebruik en timemanagement.'

Tips van de CHE

 • Het plan van aanpak (opzet en uitvoering) van de gezondheidsweek is bij ons opvraagbaar.
 • Je kunt veel kosten besparen door inzet producten van Livvit en via het bedrijfsgezondheidsbudget van Livvit.
 • Vergeet niet te evalueren.