zoeken

Ziekteverzuimbeleid

Praktijkvoorbeeld:

Laag ziekteverzuim door persoonlijke aandacht

Aeres Groep, waaronder CAH en Stoas Hogeschool, houdt het verzuim laag door persoonlijke aandacht van de teamleiders voor de medewerkers.

Inhoud

Resultaat

  • Persoonlijke, zakelijke, betrokken stijl van leidinggeven.
  • Medewerker voelt zich gehoord en gezien.
  • Daling van het ziekteverzuim naar minder dan 4%.

Nodig

De basis kun je leggen door een training Coachend Leidinggeven te volgen. Deze training duurt vaak 5 dagen. De terugkoppeling naar de praktijk/feedback is echter een zaak tussen de leidinggevende en zijn/haar leidinggevende. Dit is een doorlopend proces.

Toelichting

'De bedrijfscultuur van Aeres is: doe maar gewoon. We zijn een beetje behoudend, doen niet te gek, zetten langzaam stappen. Maar ons arbobeleid
is zeer mensgericht. Komt ook doordat leidinggevenden bewust worden geselecteerd op die kwaliteit. We zoeken people managers die medewerkers aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Op een persoonlijke en betrokken, maar zakelijke manier. Coaching en begeleiding krijgen bij ons veel aandacht, omdat we de risico´s op psychosociale overbelasting willen vermijden.'

Tip van Aeres

  • Investeer in persoonlijke aandacht.