zoeken

Contact met biologische agentia

Biologische agentia is een verzamelnaam voor micro-organismen, zoals schimmels, bacteriën, parasieten en virussen. Biologische agentia kunnen schadelijk zijn voor de mens.

Op hogescholen in laboratoria, in praktijksituaties bij ziekenhuizen en in vele andere situaties kunt u in aanraking komen met bacteriën, virussen, parasieten en schimmels. Als gevolg daarvan kunt u infecties oplopen en ernstig ziek worden. Zeker tijdens periode rondom de zwangerschap vormt dit een risico.

Procesvoorschriften

Voor werkgevers

Hogescholen nemen (aanvullende) maatregelen gericht op het voorkomen en beperken van (de effecten van) blootstelling aan biologische agentia zoals genoemd in artikel 4.109: Arbobesluit in de zwangerschap en de periode van borstvoeding. 

Voor werknemers

De werkneemster meldt tijdig haar zwangerschap, de uitgerekende datum van bevalling, het moment van opnemen van zwangerschaps- en bevallingsverlof, het daadwerkelijke moment van bevallen en de periode rondom het geven van borstvoeding / kolven.

Informatie over biologische agentia is te vinden via het centrum infectieziektebestrijding van het RIVM (www.rivm.nl/cib) en het kenniscentrum infectieziekten en arbeid (www.kiza.nl)

Terug naar overzicht