zoeken

Werkstress en zwangerschap

Werkstress heeft nadelige gevolgen voor de zwangerschap, het ongeboren kind en de borstvoeding. Ook leidt stress tot zwangerschapgerelateerd verzuim en een latere werkhervatting na de bevalling.

Stress wordt veroorzaakt door psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA is de verzamelnaam voor agressie en geweld, discriminatie, werkdruk, seksuele intimidatie en pesten. Aanstaande moeders zijn tijdens de zwangerschap extra kwetsbaar voor deze stressfactoren.

In de arbocatalogus hbo zijn alle PSA onderwerpen uitgewerkt:

Terug naar overzicht