zoeken

Beeldschermwerk en thuiswerk

Praktijkvoorbeeld:

Veiligheidsfunctionarissen altijd paraat

Door de aanwezigheid van twee veiligheidsfunctionarissen heeft de Academie Life Science, Engineering & Design binnen Saxion een veilig en gezond werk- en leerklimaat.

Inhoud

Resultaat

  • Risico’s en gevaren worden zo veel mogelijk beperkt of voorkomen.
  • Veiligheidsfunctionarissen kunnen bij een onveilige situatie direct handelen.
  • Veiligheid is een vast agendapunt bij het managementteam, waardoor de aandacht er constant op gevestigd blijft.

Nodig

  • Eigen medewerkers opleiden tot daadkrachtige veiligheidsfunctionarissen.
  • Jaarlijkse goedkeuring van het veiligheidsplan door het management.

Toelichting

‘De altijd actueel gehouden risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) stelt ons concrete doelen. Onze veiligheidsfunctionarissen geven daar vervolgens hun invulling aan. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden uit ons veiligheidsplan blijven continu onderwerp van gesprek binnen onze organisatie.’

‘De verantwoordelijkheid voor een veilig en gezond werkklimaat ligt direct bij de mensen op de werkvloer. Eventuele gevaren en risico’s kunnen daardoor direct worden aangepakt. We streven naar nul ongevallen en incidenten binnen onze school.’

Tips van Saxion

  • Zorg voor voldoende tijd om veiligheidsfunctionarissen op te leiden.
  • Betrek de academieraad bij de jaarlijkse evaluatie van het veiligheidsplan.
  • Zorg voor een goede communicatie over de taken en rollen van de veiligheidsfunctionarissen.