zoeken

Corona

Inhoud

Sectorplan COVID-19 en draaiboek

Om bij een eventuele volgende uitbraak van corona beter voorbereid te zijn, heeft de rijksoverheid een hoofdlijnenaanpak uitgewerkt op basis waarvan sectoren plannen moeten opstellen. Daaruit is het Sectorplan middellange termijnaanpak corona voor het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (mbo en ho) tot stand gekomen. De hoofdlijnen van dit sectorplan zijn op 14 april 2022 met de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedeeld. Dit sectorplan is bestuurlijk vastgesteld door de bestuurders van het Ministerie van OCW, de MBO-raad, de Vereniging Hogescholen (VH), de Universiteiten van Nederland (UNL) en het Interstedelijk Studentoverleg (ISO).

In het sectorplan staan vier verschillende scenario’s en bijbehorende standaardmaatregelen voor het mbo en ho in tijden van corona beschreven. Doel is verspreiding van het virus te voorkomen, onderwijs veilig open en toegankelijk te houden en enige mate van voorspelbaarheid te creëren voor alle betrokkenen in het onderwijs: studenten, docenten, werknemers en ouders.

Indien het kabinet besluit om een scenario in werking te laten gaan geldt voor onderwijsinstellingen dat zij de bijbehorende maatregelen zo snel mogelijk invoeren, maar uiterlijk binnen één werkweek. Omdat snelle wisselingen in de geldende maatregelen het draagvlak voor naleving sterk verminderen blijven deze maatregelen vervolgens minimaal twee weken geldig.