zoeken

Nieuws

Branche RI&E hbo geactualiseerd

Afgelopen maanden is hard gewerkt om de branche-RI&E hbo te actualiseren. Bij de vernieuwing van de RI&E is rekening gehouden met de wensen van hogescholen. Wat is er zoal gewijzigd?

  • Vragen en toelichtingen zijn scherper geworden en bij elke RI&E vraag is het bijbehorende wetsartikel opgenomen.
  • De coronavragen zijn vervangen door één vraag over de aanpak van ernstige infectieziekten en de maatregelen zijn meer SMART geformuleerd.
  • Daarnaast zijn de aanpassingen uit de Arbocatalogus hbo, de regelgeving en de nieuwe RI&E toetsingeisen verwerkt.
  • Ook is er nu ruimte om bij een aangetroffen knelpunt de achterliggende oorzaak (de basisrisicofactor) te benoemen.

De nieuwe toegevoegde praktische handleiding geeft aan hoe eventuele andere toetsingseisen door een hogeschool verwerkt kunnen worden.

meer over de Branche RI&E hbo

 

1 juni 2023