zoeken

Pauzeruimten, kolfruimten en rookruimten

Scholen hebben voor medewerkers en studenten pauzeruimtes beschikbaar.  Er zijn geen inpandige rookruimten. Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, kunnen zich afzonderen.

Inhoud

Normen en wetgeving

  • Zowel voor medewerkers als voor studenten zijn pauzeruimtes beschikbaar. Voor medewerkers zijn aparte pauzeruimtes.
  • De pauzeruimte is fysiek gescheiden van de werkruimte.
  • Zeker waar mensen met gevaarlijke stoffen werken, wisselen zij buiten de pauzeruimte hun werkkleding om voor schone kleding en zijn er adequate sanitaire voorzieningen om vóór het betreden van de pauzeruimte handen en gelaat te wassen.
  • Er is in de pauzeruimte voldoende verlichting (minimaal 200 lux en bij voorkeur 400 lux) en ventilatie (volgens het Bouwbesluit is bij bestaande bouw de minimale ventilatie 2,12 liter lucht per seconde per persoon. In nieuwbouw is de minimumnorm voor pauzeruimtes gesteld op 4 liter)
  • Mede op grond van de voorkeuren van de medewerkers kan gekozen worden voor een passende verdeling tussen zitgelegenheden (tafels met stoelen) enerzijds en statafels anderzijds. (bv een verdeling 2/3 – 1/3).
  • Er is een speciale afsluitbare ruimte beschikbaar waar medewerkers die dit nodig hebben, zich kunnen afzonderen. Het betreft een ruimte voor situaties waarin medewerkers verplicht (liggend) rust moeten nemen (bijvoorbeeld sommige zwangere vrouwen). De werkgever moet ook ruimte (met privacy) bieden voor vrouwen die willen kolven. De ruimte beschikt over voorzieningen als een bed of rustbank en een koelvoorziening. Zie hier voor meer informatie in de arbocatalogus hbo over borstvoeding en kolven op het werk.
  • Het roken is in alle gebouwen verboden. Inpandige rookruimtes en roken op schoolpleinen en andere buitenterreinen zijn verboden. Dit rookverbod kan door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gehandhaafd worden.

Wet- en regelgeving

Terug naar overzicht