zoeken

CE-markering, richtlijn Arbeidsmiddelen

Algemene maatregelen machineveiligheid

  • Alle machines die na 1-1-1995 zijn aangeschaft, moeten door de fabrikant of importeur zijn voorzien van een CE-markering,  een Verklaring van Overeenstemming, een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing en een technische constructiedossier.
  • Alle machines, ook die voor 1-1-1995 zijn aangeschaft, moeten zijn beoordeeld conform de Richtlijn Arbeidsmiddelen en aan de daarin opgenomen eisen voldoen.
  • Vóór de ingebruikname van een nieuwe machine vindt een risicobeoordeling (‘Machine-RI&E’) plaats. De werkgever schakelt daartoe geïnstrueerde werknemers in en/of een externe veiligheidskundige. 
  • Zo’n risicobeoordeling vindt ook plaats voor machines die niet eerder zijn beoordeeld en wordt voor alle beoordeelde machines na uiterlijk 5 jaar herhaald. Die herhaling is niet vereist als het bedrijf de risico’s van tussentijdse wijzigingen steeds heeft beoordeeld middels een ‘management of change-procedure’ en bovendien als bij periodieke inspecties en bij gepland onderhoud ook steeds de machineveiligheidsaspecten aantoonbaar zijn beoordeeld.
  • Risicobeoordeling moet ook plaatsvinden als er beheersmaatregelen zijn aangepast als gevolg van incidenten, ongevallen, toetsing van de maatregelen, of opgedane ervaringen.
  • Bij de volgende machines kan daarbij gebruikgemaakt worden van de ‘Verbetercheck Machineveiligheid’ op www.5xbeter.nl: draaibank, boormachine, (excenter)pers, kantbank, metaalzaag en de metaal- en profielwals.
Terug naar overzicht