zoeken

Handgereedschap

Specifieke normen en maatregelen machineveiligheid

Onder handgereedschap verstaan we verschillende soorten hulpmiddelen om diverse werkzaamheden mee te verrichten. Het kan gaan om:

 • met handkracht bediend handgereedschap, bijvoorbeeld: hamer, zaag, beitel, vijl, schaaf, mes, schroevendraaier, tang, sleutel.
 • elektrisch handgereedschap, bijvoorbeeld: boormachine, schuurmachine, cirkelzaag, decoupeerzaag, frees, slijpmachine.

Normen en wetgeving

 • Gereedschap moet in goede staat zijn; er mag geen sprake zijn van loszittende of losrakende delen.
 • Gereedschap moet frequent worden gecontroleerd op deugdelijkheid, minimaal eens per jaar, zo nodig vaker.
 • Handgereedschappen en werkmaterialen zijn veilig en overzichtelijk opgeborgen, bij voorkeur in een speciaal daarvoor bestemde kast.
 • Arbobesluit Artikel 7.3: Geschiktheid arbeidsmiddelen, lid 3 en 4

Met handkracht bediend handgereedschap

Handgereedschappen zoals hamers, vijlen en zagen worden minimaal jaarlijks gecontroleerd of zij in goede staat verkeren en verder zo dikwijls als noodzakelijk is ter waarborging van de goede staat:

 • onbeschadigd
 • geen splinters in houten delen
 • snijvlakken zijn steeds scherp (bijvoorbeeld bij messen en beitels)
 • onderdelen kunnen in het gebruik niet losschieten (bijvoorbeeld bij hamers, beitels en bijlen)

Raadpleeg bij twijfel de vakhandel of leverancier.

Elektrisch handgereedschap

 • elektrisch handgereedschap wordt jaarlijks gekeurd conform de norm NEN 3140
 • het is dubbel geïsoleerd (klasse II). Dubbele isolatie is te herkennen aan dit teken: Afbeelding2 Handgereedschap
 • de bedieningsinstructie op het handgereedschap is goed leesbaar of is beschikbaar
 • er is voorkomen dat een bedieningsmiddel bij inschakelen onbedoeld vastgezet kan worden en bij loslaten blijft doordraaien, bijvoorbeeld met een dodemansknop
 • de  handgrepen en snoeren zijn onbeschadigd
 • de handvatten zijn in rubber opgehangen tegen hand/arm trillingen
 • de stekkers zijn aangegoten
 • er zijn waar nodig beschermkappen tegen wegvliegende voorwerpen aanwezig

Informatie en tools

Terug naar overzicht