zoeken

Hijs- en hefgereedschappen

Specifieke normen en maatregelen machineveiligheid

Voor hijs- en hefgereedschappen gelden specifieke eisen aan installatie, onderhoud, belastbaarheid, specifieke deskundigheid en minimale keuringseisen. Die eisen gelden ook voor verschillende soorten hulpmiddelen en werktuigen, zoals: kabels, kettingen, hijsbanden, maar ook kranen, hefbruggen en heftrucks.

Normen en wetgeving

 • Hijs- en hefgereedschappen worden dagelijks voor gebruik gecontroleerd en minimaal eenmaal per jaar gekeurd door een deskundige.
 • Hijsgereedschap is, op of nabij de bedieningsplaats, voorzien van een goed leesbare aanduiding die de toegelaten bedrijfslast vermeldt.
 • Heftrucks en hijsgereedschap wordt alleen gebruikt door personen die daartoe zijn opgeleid en geïnstrueerd:
  • Hijswerktuigen worden alleen bediend door aangewezen medewerkers en studenten die hiertoe zijn geïnstrueerd. In hun instructie is tenminste aandacht besteed aan en geoefend met bescherming van omstanders, de wijze van bevestiging van de last, controle op deugdelijkheid en bevestiging van hijsbanden/hijskettingen.
  • Medewerkers die instructie geven en/of rijden op de (hef)truck dienen te beschikken over een (hef)truckcertificaat. Studenten rijden alleen onder toezicht van een deskundig instructeur met een (hef)truck. Studenten moeten dan een geldig certificaat hebben, of ter plaatse bezig zijn zo’n certificaat te behalen.
  • In de instructie voor zowel de gebruiker van hijswerktuigen als van (hef)trucks wordt ook aandacht besteed aan specifieke kenmerken van het betreffende hef/hijswerktuig, zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing.
 • De heftruck is veilig door een veiligheidskooi, een gordel, veilige in- en uitstapmogelijkheid, handrem en goede claxon.
  NB een gordel kan bij veelvuldig in- en uitstappen vervangen worden door een CE-gemarkeerde beugel (pilot-protector) als uit een risicoanalyse blijkt dat deze beugel voldoende veiligheid biedt. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat een pilot-protector geen bescherming biedt bij meer dan 90 graden kanteling van de heftruck.
 • De snelheid waarmee de heftruck rijdt is afgestemd op de omgeving.
 • De vorktanden van een heftruck zijn deugdelijk geborgd en het vorkenjuk is aan weerszijden voorzien van een eindaanslag om te voorkomen dat de vorktanden ongewild ervan af schuiven.
 • Dagelijks wordt vóór gebruik van een heftruck het voertuig gecontroleerd op gebreken.
 • De heftruck mag geen personen omhoog brengen. Er mogen ook geen personen op de heftruck meerijden, tenzij de truck daarvoor is ingericht.
 • Wanneer de heftruck onbemand wordt achtergelaten, moet voorkomen zijn dat een onbevoegde de heftruck in werking kan stellen. Bijvoorbeeld door de sleutel uit het contactslot te nemen of door een stroomonderbreker bij elektrische trucks.
 • Arbobesluit artikel 7.18: Hijs- en hefwerktuigen (te bestellen bij SDU)
 • Arbobesluit artikel 7.20:  Hijs- en hefgereedschap

Informatie en tools

Interessante sites

Terug naar overzicht