zoeken

Ongewenst gedrag

Disciplinaire maatregelen

Wie zich schuldig maakt aan ongewenste omgangsvormen, moet een passende disciplinaire maatregel opgelegd krijgen.

Studenten
Voor studenten wordt hierbij het Studentenstatuut gevolgd. Een disciplinaire maatregel voor een student kan variëren van eenaanwijzing of waarschuwing tot aangifte bij de politie, en/of tot een (tijdelijke) verwijdering van de hogeschool. 

Medewerkers
Bij disciplinaire maatregelen voor medewerkers kan gedacht worden aan een berisping, een waarschuwing in het personeelsdossier, aangifte bij de politie, een schorsing of ontslag. Uiteraard afhankelijk van de ernst van het wangedrag. De klachtencommissie zal de werkgever op grond van haar reglement hierin adviseren. Als zich omstandigheden voordoen die naar de mening van de werkgever geen uitstel dulden, kan de werkgever maatregelen treffen voordat de klachtencommissie een uitspraak heeft gedaan.