zoeken

Ongewenst gedrag

Jaarlijkse evaluatie

Door middel van een jaarlijkse evaluatie van het beleid rond ongewenst gedrag kan worden beoordeeld of het beleid nog past bij de situatie in de hbo-instelling, en of de genomen maatregelen effect hebben. Op grond hiervan kunnen maatregelen aangepast worden, kunnen nieuwe maatregelen ingevoerd worden of een onderzoek opnieuw uitgevoerd.

Zo’n evaluatie kan plaatsvinden door raadpleging van de MR, vertrouwenspersonen, bedrijfsarts, leden van de klachtencommissie, HR en arbofunctionarissen. Of door gesprekken binnen teams. Bij mondelinge evaluaties wordt door Inspectie SZW een schriftelijk verslag verlangd.