zoeken

Ongewenst gedrag

Meldings- en registratieprocedure

In de procedure is vastgelegd op welke wijze de opvolging en terugkoppeling aan een melder plaatsvindt na een melding van ongewenst gedrag dat door derden is vertoond, bijvoorbeeld bij een agressie-incident. Bij alle medewerkers moet bekend zijn dat als er zich een incident rond ongewenst gedrag door derden voordoet, hier een vervolgactie aan moet worden gegeven conform de procedure.

In een ander onderdeel van de procedure moet worden aangegeven op welke wijze de toedracht en oorzaken van een gemeld incident worden onderzocht. En op welke wijze de uitkomsten van gemelde incidenten worden geëvalueerd om (preventieve) maatregelen te kunnen treffen om herhaling of escalatie te voorkomen.

Hogescholen wordt geadviseerd het meldings- en onderzoekproces zoveel mogelijk in te bedden in bestaande structuren.