zoeken

Pesten

Onderdeel van thema: Ongewenst gedrag

Een collega buitensluiten bij het koffiehalen kan onschuldig lijken, maar het kan grote gevolgen hebben. Het heeft een negatieve invloed op de sfeer en de bedrijfsresultaten, maar ook op het werkplezier. Soms is het voor werknemers aanleiding om ontslag te nemen of om zich langdurig ziek te melden. Langdurig pesten kan zelfs leiden tot Post Traumatisch Stress Syndroom of arbeidsongeschiktheid. 

Pesten is intimiderend gedrag met een structureel karakter waar de gepeste werknemers zich niet tegen kunnen verweren. Werknemers kunnen gepest worden door een individu of door een groep. Een belangrijk onderdeel van de definitie is de herhaling: als ongewenst gedrag structureel wordt toegepast, spreken we van pesten.

Inhoud

Wat kunt u hier tegen doen?

Het is van belang om ongewenst gedrag zo snel mogelijk te kunnen bespreken met de leidinggevende. Als u, om welke reden dan ook, het (nog) niet kan of wil bespreken met de direct leidinggevende dan kunt u ook terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan benaderd worden zonder dat de leidinggevende op de hoogte en mag nooit stappen ondernemen zonder de toestemming van de betrokkene.

Daarnaast is in de cao-hbo vastgelegd dat iedere werknemer regelmatig functionerings- en beoordelingsgesprekken krijgt. Deze gesprekken bieden een goede gelegenheid om eventuele belemmeringen in het werk, waaronder pestgedrag, aan de orde te stellen.

Op organisatieniveau

Speciaal voor hogescholen is er een Medewerker tevredenheidonderzoek ontwikkeld, met vragen over zaken als pesten en andere psychosociale arbeidsomstandigheden. De unieke opzet van dit onderzoek zorgt ervoor dat de hogeschool een genuanceerd inzicht krijgt in de tevredenheid van medewerkers. Daarnaast helpt dit onderzoek bij het opstellen van een helder actieplan voor het verbeteren van bepaalde onderwerpen.