zoeken

Ongewenst gedrag

Vertrouwenspersoon

De werkgever wijst met instemming van de MR één of meer vertrouwenspersonen aan. Als er meerdere vertrouwenspersonen in een hbo-instelling zijn, is het aan te bevelen om te kiezen voor een diverse samenstelling. Voor studenten zijn een of meer aparte vertrouwenspersoon te overwegen, bijvoorbeeld bij het decanaat.

De taken, rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon zijn vastgelegd en bekend gemaakt in de organisatie. Ook de manier waarop medewerkers en studenten een vertrouwenspersoon kunnen bereiken is voldoende bekend gemaakt.

Taken
Een vertrouwenspersoon heeft als centrale taak om een medewerker of student te ondersteunen na een incident op het gebied van ongewenst gedrag. Afhankelijk van de wens van de betrokken medewerker of student kan de vertrouwenspersoon een luisterend oor bieden, helpen bij het bepalen van een passende aanpak van het probleem, begeleiding bieden aan het slachtoffer bij bemiddeling tussen de betrokken partijen door een mediator, of bij het indienen van een officiële klacht, etc. 

Daarnaast hebben vertrouwenspersonen op hun werkgebied een adviserende en voorlichtende taak binnen de organisatie.

Praktische aspecten

  • Een vertrouwenspersoon kan iemand vanuit de eigen organisatie zijn, en/of een externe vertrouwenspersoon
  • Een vertrouwenspersoon dient onafhankelijk te zijn. Een personeelsmanager, leidinggevende of bedrijfsarts wordt als onvoldoende onafhankelijk beschouwd
  • De werkgever zorgt voor voldoende scholing en zo nodig deskundige ondersteuning van de intern aangewezen vertrouwenspersonen. Deskundigheid wordt geborgd, bijvoorbeeld door vertrouwenspersonen elke vier jaar te laten certificeren door de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen
  • Er wordt een gedragscode opgesteld die aangeeft wat van een vertrouwenspersoon verwacht wordt en ook van de organisatie in de omgang met de vertrouwenspersoon. (Klik hier voor een voorbeeld van zo’n gedragscode voor vertrouwenspersonen)
  • De vertrouwenspersonen verstrekken jaarlijks een geanonimiseerd overzicht van de bij hen gemelde incidenten aan werkgever en MR

Ombudsman
Naast de functie van vertrouwenspersoon kennen sommige hogescholen ook een ombudsman. Voor het verschil, zie de factsheet met informatie over arbeidsgerelateerde kwesties.