zoeken

Melden, registreren en analyseren van incidenten door derden

Er kan alleen een goed beeld ontstaan van de omvang en de ernst van ongewenst gedrag door derden wanneer de instelling zicht heeft op de frequentie en aard van de incidenten die zich voordoen. Daarom is het belangrijk dat er een meldings- en registratieprocedure aanwezig is, waarbij alle incidenten, hoe klein ook, op een eenvoudige en eenduidige manier gemeld en vastgelegd worden.

De procedure wordt in teamoverleggen besproken en moet iedere medewerker kunnen inzien en raadplegen. Zij worden gestimuleerd om incidenten op het gebied van ongewenst gedrag te melden. Leidinggevenden stimuleren het melden van incidenten en vertonen daarin zelf ook voorbeeldgedrag.

Met behulp van het registratiesysteem wordt het mogelijk om regelmatige analyses te maken en om gerichte preventieve maatregelen te treffen of aanpassingen aan te brengen in het beleid. Ook incidentregistraties door de beveiliging en BHV'ers kunnen hierbij als informatiebron worden gebruikt. Benut de registratie ook om de effectiviteit van het beleid inzake ongewenst gedrag door derden te beoordelen in de RI&E. 

Zie hier een voorbeelduitwerking van een meldings- en registratieprocedure. 

 

Terug naar overzicht