zoeken

Sociale veiligheid/ongewenst gedrag

Praktijkvoorbeeld:

Regeling Ongewenste Omgangsvormen

Met een duidelijke regeling en continue voorlichting rondom (on)gewenste omgangsvormen werkt de HZ University of Applied Sciences aan een veilig en aangenaam werk- en studieklimaat.

Inhoud

Resultaat

  • Medewerkers en studenten kaarten eerder hun problemen aan en spreken anderen aan op ongewenst gedrag.
  • De interne vertrouwenspersoon geniet meer bekendheid.
  • Het is bekend dat er ook een externe vertrouwenspersoon geraadpleegd kan worden. Adequate afhandeling van klachten over ongewenste omgangsvormen.¬†

Nodig

  • Klachtenregeling.
  • Interne vertrouwenspersoon.

Toelichting

'Een veilig werk- en studieklimaat - wat houdt dat nou precies in? Wij hebben ons beleid handen en voeten gegeven in de Regeling Ongewenste Omgangsvormen. Tot de pijlers van de regeling horen het voorkomen en bestrijden van elke vorm van ongewenst gedrag. Dat gebeurt door goede, stelselmatige voorlichting.'

'Mochten mensen toch te maken krijgen met seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie, dan kunnen ze met de vertrouwenspersoon gaan praten. In het uiterste geval kunnen medewerkers en studenten een beroep doen op een klachtenregeling. Klachten worden afgehandeld door de Landelijke Klachtencommissie hbo (LKCHBO).'

Tips van HZ

  • Geef stelselmatig informatie over ongewenste omgangsvormen. Dus geen eenmalige voorlichtingscampagne, maar systematische communicatie.
  • Veranker de normen en waarden rondom ongewenste omgangsvormen in de missie van de hogeschool.
  • Stel desgewenst een gedragscode op voor medewerkers en studenten.
  • Laat de afhandeling van klachten bij voorkeur over aan een externe klachtencommissie.