zoeken

Medewerkertevredenheidsonderzoek

Inhoud

Medewerkertevredenheidsonderzoek

 

Via het medewerkersonderzoek of medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) doet iedere hogeschool onderzoek naar de werkdruk van haar werknemers. Veel hogescholen maken hiervoor gebruik van onderzoeksbureau Integron, andere hogescholen laten het medewerkeronderzoek uitvoeren door een andere partij. De antwoorden die u als individuele respondent heeft gegeven, zijn niet bekend bij de hogescholen. Wel zijn de antwoorden op faculteitsniveau of op teamniveau bekend.

In het MTO van Integron worden minimaal zes vragen gesteld over werkdruk, bijvoorbeeld: “Hoe tevreden bent u over de tijd die beschikbaar is om uw werk te doen” of over “de emotionele druk die uw werk oplevert”. Andere hogescholen, die niet via Integron meten, stellen ook altijd een aantal vragen over werkdruk. Dit is geregeld in de cao.

De uitkomsten van deze meting worden vervolgens binnen de hogeschool op centraal niveau besproken (in het overleg tussen het College van Bestuur en de centrale hogeschoolraad/ medezeggenschapsraad). Maar vaak ook op faculteits- of instituutsniveau.

De benchmarkrapportage over het MTO (voor de hogescholen die dit hebben laten uitvoeren door Integron) kunt u vinden op de site van Zestor.