zoeken

Wat kan de hogeschool doen?

Wat kan de hogeschool doen?

Werkbalans heb je deels zelf in de hand, deels samen met je team. Maar een belangrijk deel is ook afhankelijk van de wijze waarop de hogeschool georganiseerd is. Hoe doen andere hogescholen dat? En de jouwe?

 

Collega's geven tips

Bepaal het speelveld 

Borg
In essentie gaat het natuurlijk om organisatieontwikkeling. De wijze van organiseren, de mate van helderheid over taken, de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de manier van besluitvorming blijken altijd weer doorslaggevend in het voorkomen van werkdruk. Dat vraagt om continue aandacht van iedereen. We moeten het wat mij betreft maar eens sectorbreed hebben over de wijze waarop we in de toekomst hbo-organisaties gaan inrichten en aansturen.
Riet Borg Manager stafdiensten Hogeschool Viaa

Het hele interview met Riet lezen?!

 

Zorg voor verbinding tussen bestuur, beleid en uitvoering

Monique Hamming
Kenmerkend voor onze werkwijze waren de werkdrukregisseurs. Dat zijn docenten, teamleiders of beleidsmedewerkers die de spreekbuis vormen voor hun 'school'. Zij waren de ‘aanjagers’ van experimenten, zonder daarbij het thema naar zichzelf toe te trekken. De werkdrukregisseurs waren vrij in de invulling van hun taak en kozen daarvoor een aanpak die past bij de 'school' én bij henzelf als persoon.
Monique Hamming Voormalig projectleider Werkdrukverlichting, Hanzehogeschool

Het hele interview met Monique lezen?!

 

Betrek alle belanghebbenden

Monique Hamming
Werkdruk is een omvangrijk thema dat je vanuit diverse invalshoeken moet benaderen. Vandaar dat de projectgroep bestond uit een brede vertegenwoordiging van diverse belanghebbenden. Naast de projectleider zaten daarin vertegenwoordigers van PenO, OenO, docenten die vanuit hun lectoraat kennis hebben over werkdruk en teamleiders. Deze projectgroep had een overkoepelend faciliterende functie voor de 'schools'. Elke 'school' werd geacht experimenten op te starten om werkdruk te verlichten of werkplezier te verhogen. Met de VBBA/PSA analyse als basis.
Monique Hamming Voormalig projectleider Werdrukverlichting Hanzehogeschool

Het hele interview met Monique lezen?!

 

Maak een aanpak op maat

Borg
Het ene team is bezig gegaan met teamontwikkeling, met als doel de samenwerking te verbeteren. Andere teams kozen er bijvoorbeeld voor om actiever gebruik te gaan maken van de mogelijkheden van het Livvit-pakket. De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat niet alle teams even actief zijn. Maar ook dat is zelfsturing. Elk team maakt de stap waar het zelf aan toe is. Je kunt het niet opleggen. Je kunt er wel voor zorgen dat de ervaringen gedeeld worden. En dat men zo leert van elkaar.
Riet Borg Manager stafdiensten Hogeschool Viaa

Het hele interview met Riet lezen?!

 

Blijf continu leren 

Monique Hamming
Er zijn in het verleden binnen de Hanzehogeschool diverse initiatieven geweest om de werkdruk te lijf te gaan. Maar al die initiatieven zijn nooit goed geëvalueerd. Ook hebben we de leerervaringen niet echt goed verspreid. Terwijl daar wel mogelijkheden liggen voor structurele verbetering. Daarom hebben we in 2016-2017 een overkoepelend project 'Werkdrukverlichting' uitgevoerd. Daarmee beoogden we brede leerervaringen op te doen en die binnen de hogeschool te verspreiden, om uiteindelijk samen verder te komen. Dan is de som van de afzonderlijke experimenten meer dan het geheel der delen.
Monique Hamming Voormalig projectleider Werkdrukverlichting Hanzehogeschool

Het hele interview met Monique lezen?!

 

Wat doet jouw hogeschool?

Benieuwd wat jouw hogeschool te bieden heeft met betrekking tot preventie en aanpak van werkdruk? Hier vind je per hogeschool een link naar meer informatie (evt. met inlog) en/of contactgegevens voor nadere informatie.

(deze lijst wordt de komende tijd verder aangevuld)  

Hogeschool Links en contactgegevens
Aeres

De direct leidinggevende of Afdeling P&O

Ziekteverzuimbegeleiding

ArtEZ hogeschool voor de kunsten

Afdeling P&O
026 – 35 35 581

Avans Hogeschool

Infopagina Werkdruk

Christelijke Hogeschool Ede

Afdeling P&O
Jan Werkman
jwerkman@che.nl

Codarts

Afdeling P&O
Tineke van Dommelen
gevandommelen@codarts.nl

De Haagse Hogeschool

Infopagina Vitaal werken
vitaalwerken@hhs.nl

Design Academy Eindhoven

Je eigen leidinggevende  of
Afdeling HR
Anita van Rozendaal
anita.vanrozendaal@designacademy.nl

Driestar Hogeschool

collega’s van P&O of mail naar
personeelszaken@driestar-educatief.nl

Gerrit Rietveld Academie

Je eigen leidinggevende of afdeling PZ

Hanzehogeschool Groningen 

Marieke Klaaysen
m.klaaysen@pl.hanze.nl

HAS Hogeschool

Je eigen leidinggevende  of
Vitaliteitscoach:
Marjolein van Veenendaal  of
Afdeling P&O

Hogeschool IPabo

Afdeling P&O
Andrea Pereboom
a.pereboom@ipabo.nl

Hogeschool Leiden

Afdeling HRM
Frederik Veldman, 06 39115616
Lourens Touwen, 06 24590220

Hogeschool Rotterdam

Afdeling Onderwijskwaliteit en Personeel
Tineke de Haan
t.de.haan@hr.nl

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Veilig en gezond werken

Hotelschool The Hague

Health - safety

HZ University of Applied Sciences

Afdeling P&OO
Monica Snoodijk, m.snoodijk@hz.nl
Emmy van den Broeke, e.v.d.broeke@hz.nl

Iselinge Hogeschool

Afdeling P&O
Edith Lensen
edith.lensen@iselinge.nl

Katholieke Pabo Zwolle

Afdeling HR
Nynke van der Sluis-Bergmans
N.sluis@kpz.nl

Marnix Academie

Afdeling P&O
Loes van Loo
l.vanloo@hsmarnix.nl

NHL Hogeschool

NHL Vitaal

NHTV

Overzicht mogelijkheden duurzame inzetbaarheid (de Greenbox)

Saxion

Gezond op het werk: werkdruk

Stenden Hogeschool

'How are you?' 

Van Hall Larenstein

Afdeling HRM
Marloes Stuiver
marloes.stuiver@hvhl.nl

 

of kijk op de portal:

‘Van werkdruk naar werkbalans bij HVHL’

Viaa

Manager stafdiensten
Riet Borg
borg@viaa.nl

Windesheim

'Aan de slag met werkdruk!'

Zuyd Hogeschool

Je eigen leidinggevende of afdeling HR

 

terug naar boven

 

Toolkit voor hogescholen


Er is een toolkit 'Werk-en-de-Balans' voor hogescholen beschikbaar met diverse communicatiemiddelen. Om de eigen hogeschool in beweging te krijgen en te houden.