zoeken

BHV

Inhoud

Normen en wetgeving

Ten aanzien van de BHV is minimaal het volgende geregeld:

 • Taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen bij bedrijfshulpverlening zijn vastgelegd en bekend.
 • Voor iedere locatie is een actueel noodplan aanwezig. Daarin is onder meer per mogelijke calamiteit uitgewerkt welke stappen door wie moeten worden gezet.
 • Medewerkers en studenten zijn bekend met het noodplan, in het bijzonder met hun rol hierin.
 • Ontruimingsoefeningen worden minimaal eens per jaar gehouden.
 • De onderwijsinstelling evalueert de effectiviteit van de BHV-organisatie en het schoolnoodplan regelmatig.
 • De bedrijfshulpverleners zijn adequaat opgeleid en worden regelmatig bijgeschoold. (Er bestaan geen wettelijke normen meer voor het benodigd aantal opleidingsdagen. Dat zal de werkgever in overleg met de MR zelf moeten vaststellen.) Er zijn voldoende medewerkers tot bedrijfshulpverlener opgeleid. (Ook hier ontbreken wettelijke normen over de minimumaantallen. De werkgever stelt het aantal benodigde BHV’ers in overleg met de MR vast. Dit op basis van de risico’s, gebouwkenmerken, aantal aanwezigen, openingstijden e.d.)
 • Er zijn op alle momenten dat de schoolgebouwen open zijn voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig.
 • BHV’ers hebben in voldoende mate de beschikking over de noodzakelijk middelen.
 • De middelen worden regelmatig gecontroleerd, onderhouden en gekeurd.

Arbowet

 • Arbowet artikel 3, lid 1e, Doeltreffende maatregelen worden getroffen voor eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding, evacuatie en contact met hulpverleningsorganisaties
 • Arbowet artikel 15: Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening

Bouwbesluit

 • Bouwbesluit 2012 Rijksoverheid. Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen Bouwbesluit.