zoeken

Thuiswerk

Praktijkvoorbeeld:

Voorbeeldregeling thuiswerken hbo, inclusief thuiswerkcontract

Wat vermeld je in je beleid ten aanzien van plaats- en tijdsonafhankelijk werken? Dit document bevat een voorbeeldregeling thuiswerken van een hogeschool en een opzet van een thuiswerkcontract.

Inhoud

De werkgever stelt een beleid op ten aanzien van plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Naast de zorg voor een ergonomisch verantwoord beeldschermwerk op uiteenlopende plaatsen, omvat een beleid rond plaats- en tijdonafhankelijk werken ook de zorg voor het tegengaan van overbelasting. 

Naast arbo-aspecten als ergonomische als psychosociale risico’s kan er in het beleid ook aandacht besteed worden aan zaken als: visie op plaats- en tijdonafhankelijk werken, hoe een verzoek tot thuiswerken in te dienen, internetvergoeding, verzekering, privacybewaking, gedragsregels rond e-mailgebruik e.d.

Indien gewenst kunnen de onderlinge afspraken met een medewerker worden vastgelegd in een ‘thuiswerkcontract’. 

In deze 'Voorbeeldregeling thuiswerken van een hogeschool, inclusief thuiswerkcontract' vind je een opzet zoals die door een hogeschool gevolgd kan worden.