zoeken

Thuiswerk

Hieronder treft u de wettelijke kaders rondom thuiswerk en plaats- en tijdonafhankelijk werken.

Inhoud
  • Afdeling 10. Plaatsonafhankelijke arbeid  en artikel 9.2 van het Arbobesluit bepalen dat hoofdstuk 3 van het Arbobesluit, over de inrichting van arbeidsplaatsen, niet van toepassing is als de medewerker op een andere arbeidsplaats werkt dan in het bedrijf of de instelling van de werkgever.

  • In de Wet flexibel werken is bepaald dat  werknemers een verzoek in mogen dienen om deels op een andere arbeidsplaats te werken (en meer of minder uren).

  • Overeenkomstig artikel G-1 van de cao-hbo verricht de werknemer zijn werkzaamheden gedurende de uren waarop de hogeschool geopend is. Indien dat uit de aard van de werkzaamheden voortvloeit, kan daarvan worden afgeweken.

  • Arbeidstijdenwet

  • Jurisprudentie over werkgeversverantwoordelijk voor arbeidsomstandigheden bij thuiswerk laat zien dat een werkgever ook verantwoordelijk is voor de ergonomische aspecten van de thuiswerkplek als het thuiswerken alleen gedoogd wordt en er geen nadrukkelijke toestemming voor is verleend.