zoeken

Gevaarlijke stoffen

Inhoud

Normen en wetgeving

Zie de normen voor:

Wettelijke normen

  • Arbowet artikel 5 en 8
  • Arbobesluit artikel 1.39; geeft vrijstelling aan onderwijsinstellingen om jongeren onder de 18 jaar met stoffen te laten werken die giftig, sensibiliserend, kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch zijn.
  • Arbobesluit 5c, 3.5e, 4.1c 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5,4.6, 4.7, 4.10d, 4.11 t/m 4.21, 1.47b, 4.47c, 4.54a, 4.54b, 4,54d, 4.105, 6.1 en 6.2