zoeken

Inrichtingseisen gebouwen

Praktijkvoorbeeld:

Onderhoud aan de gebouwen

Fontys houdt de gebouwen en installaties in acceptabele conditie door - in overleg met deskundigen - de standaard onderhoudswerkzaamheden goed te plannen en te spreiden in een meerjarenonderhoudsverwachting.

Inhoud

Resultaat

  • Noodzakelijk onderhoud is in beeld.
  • Kosten worden gespreid.
  • Gebruikers zijn tevreden over de algemene staat van de gebouwen.

Nodig

  • Een vast bedrag in de jaarlijkse en meerjarenbegroting, gebaseerd op onder meer de afschrijvingstermijn van installaties.

Toelichting

'We willen voorkomen dat gebouwen achterstallig onderhoud oplopen, met alle gevolgen van dien. Het gaat in beginsel om alles wat nagel- en spijkervast zit aan het gebouw, zoals rotte kozijnen, slecht functionerende verwarming/koeling, defecte zonwering, lekkende daken enz. Met deze werkwijze spreiden we bovendien de onderhoudskosten. En uiteindelijk heeft iedere pandbewoner plezier van een goed meerjarenonderhoudsplan.'

'Natuurlijk blijven na de oplevering van een gebouw altijd wensen over die om allerlei  redenen niet zijn gerealiseerd en later worden aangebracht. Denk bijvoorbeeld aan zonwering. Dit soort aanpassingen behoren niet tot de meerjarenonderhoudsvoorziening. Zijn ze eenmaal via een aparte investeringsaanvraag gerealiseerd, dan worden ze dat wel.'

Tips van Fontys

  • Blijf communiceren over wat je doet en waarom en ook over waarom dingen niet gebeuren: onwetendheid draagt bij aan ontevredenheid.