zoeken

Inrichtingseisen gebouwen

Arbobesluit

Arboregeling

  • 8.9 – 8.11 Pictogrammen vluchtroutes
  • NEN-EN-ISO 7730: Klimaatomstandigheden
  • NEN-12464-1: 2011nl: Licht en verlichting – Werkplekverlichting – Deel 1: Werkplekken binnen
  • NEN 3087: 2011 nl: Ergonomie – Visuele ergonomie in relatie tot verlichting
  • NEN 3140 en NEN 1010: Elektrische installaties
  • NEN 1089:1986: Ventilatie van schoolgebouwen
  • NEN 2580: Oppervlakte en inhoud van gebouwen
  • NEN 3509-1 en: Vaste trappen in gebouwen
  • Bouwbesluit