zoeken

Inrichtingseisen gebouwen

Praktijkvoorbeeld:

Stilteruimte in een hbo-instelling

Een stilte ruimte biedt studenten en medewerkers een plek om tot rust te komen en te ontspannen. 

Inhoud

Resultaat

Ruimte beschikbaar hebben voor studenten en medewerkers die tot rust willen komen, willen mediteren, willen bidden, ontspanningsoefeningen willen doen of rustig willen lezen. Een ‘stilte’ c.q. ontspanningspauze kan een positieve bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Toelichting

De stilteruimte heeft een neutraal karakter en kan niet worden gereserveerd. In deze ruimte worden verschillende vormen van ‘rustplekken’ aangeboden zoals privacy stoelen, meditatiekussen of yogamatje.

Nodig

  • Goed bereikbare- en zichtbare ruimte binnen het gebouw.
  • Voldoende vloeroppervlak zodat bezoekers voldoende ‘eigen’ ruimte hebben
  • Diverse voorzieningen om te zorgen dan er sprake kan zijn van enige privacy

Tips

  • Stel duidelijke ‘spelregels’ op zodat het gebruik voor een ieder duidelijk is en een ieder zich welkom voelt
  • Inventariseer vooraf de wensen (en eisen) van mogelijke gebruikers zodat de ruimte zoveel als mogelijk aansluit bij de behoeftes.
  • Spreek een proefperiode af waarna een evaluatie kan plaatsvinden en eventuele aanpassingen doorgevoerd kunnen worden