zoeken

Werkdruk

Praktijkvoorbeeld:

Professionalisering roosterproces

Faciliteren van de roostermakers in de ontwikkeling van hun veranderende rol van registrerend naar regisserend en adviserend, waardoor zij een betere gesprekspartner voor hun collega’s zijn. Dit levert minder stress op.

Inhoud

Resultaat

 • Een nieuw functieprofiel voor de roostermakers passend bij de ambitie van de HAN
 • Een ontwikkelassessment voor alle roostermakers, op basis waarvan een ontwikkel-traject is opgesteld
 • Door dit traject zijn roostermakers betere gesprekspartners voor hun collega’s. Dit levert naar verwachting minder stress op.

Nel van der Meulen, procesbegeleider HAN, licht toe

 1. We zijn gestart met het benoemen van resultaatgebieden, verantwoordelijkheden en competenties voor de rol van roostermaker met input vanuit het onderwijs, de roostermakers zelf en de leiding van de roostermakers.

 2. Op basis daarvan is er een nieuw functieprofiel opgesteld voor de roostermaker, want de bestaande sloot niet meer aan bij wat voor de HAN belangrijk is, namelijk: professionele roostermakers die in gezamenlijke verantwoordelijkheid met het onderwijs een goed product neerleggen.

 3. Daarna hebben we alle roostermakers een ontwikkelassessment laten afleggen bij Omix. Dit is een bedrijf dat roostermakers detacheert en ook het onderwijs ondersteunt bij het doorontwikkelen van hun logistieke processen.

 4. Op basis van de afgelegde assessment is er voor iedere roostermaker een ontwikkelprofiel opgesteld voor het persoonlijk ontwikkelplan. Daarnaast zijn er generieke ontwikkelpunten voorgelegd aan een platform van roostermakers als input voor een opleidingstraject.   

 5. Roostermakers zijn getoetst op het nieuwe functieprofiel en hun functie-indeling is daarop aangepast.

Waardevol traject

Zowel de roostermakers als de leidinggevenden hebben het traject als waardevol ervaren. De roostermakers hebben tijd en aandacht gekregen om stil te staan bij hun ontwikkeling en hun kwaliteiten. Dit heeft hen een good feeling gegeven en hierdoor zijn roostermakers ook in beweging gekomen. Een paar roostermakers zijn een andere roosterfunctie gaan vervullen. Eén roostermaker is ander werk gaan doen.

Door dit traject zijn roostermakers betere gesprekspartners voor hun collega’s en levert dit naar verwachting minder stress op. 

Inmiddels is door een nieuwe leidinggevende op het roosterproces een vervolg gegeven aan de verdere ontwikkeling van de roostermakers.

Tips

 • Betrek alle belanghebbende partijen bij het traject, zowel vanuit het onderwijs als de roostermakers
 • Laat HR ondersteunen op het te volgen proces. Het is een spannend traject voor de medewerkers omdat het over het functieprofiel, dus over salaris gaat
 • Manage de verwachtingen door vooraf heel duidelijk aan te geven wat het doel en het tijdpad is van het traject
 • Evalueer het traject achteraf en toets ook achteraf goed bij de roostermakers of er nog pijnpunten zijn

 

Meer weten?

Nel van der Meulen, procesbegeleider HAN
Nel.vanderMeulen@han.nl