zoeken

Werkdruk

Praktijkvoorbeeld:

Teams in dialoog over werkdruk

In het kader van werkdruk verlagen via teamleren, zette Hogeschool Leiden binnen meerdere teams het diagnostisch werkdrukinstrument van Zestor in. Met als grootste winst: ‘Het gesprek hierover binnen het hele team’. ‘Leidinggevenden vinden het heel belangrijk dat werkdruk inzichtelijk wordt gemaakt. En medewerkers zijn dankbaar als er naar hen geluisterd wordt.’

Inhoud

Resultaat

  • Medewerkers én leidinggevenden ervaren eigenaarschap en kunnen daardoor resultaatgericht werken. 

Nodig

  • Mensen een stem geven. Dat geeft een positieve draai en brengt veel in beweging. Mensen nemen weer eigenaarschap.
  • Draagvlak, bij voorkeur in alle lagen van de organisatie, is essentieel om zo bewust stil te staan bij werkdruk en te komen tot oplossingsrichtingen. 
  • De tijd nemen om te kijken wat er aan de hand is.

De opzet

Binnen Hogeschool Leiden zijn een aantal pilots gedraaid met de aanpak werkdruk in onderwijsteams van Zestor. Er zijn interviews gehouden over werkdruk. Daarna is in teamsessie gebrainstormd over oplossingsrichten, daarbij gebruik makend van een coachingstechniek: de World Café-methode. In groepjes worden daarbij de belangrijkste verstoringen geanalyseerd, denkt men na over oplossingen (Eureka), over Beren op de weg, over de Gulden middenweg en de bijbehorende acties. 

Wiep Staal, leidinggevende en intern (team)coach. licht toe: ‘Medewerkers weten vaak heel goed waar de werkdruk vandaan komt én welke oplossingen er zijn. Maar als je steeds tegen dezelfde teleurstellingen aanloopt, daalt je eigenaarschap. Mensen een stem geven, ‘hé, er wordt naar me geluisterd!’ – dat geeft een positieve draai en kan zoveel in beweging brengen. Mensen nemen weer eigenaarschap. Als medewerkers én leidinggevenden eigenaarschap ervaren, kunnen ze resultaatgericht werken.’

In de uitgebreide beschrijving van het praktijkvoorbeeld kunt u de complete werkwijze lezen.

Tips 

  • Er zijn allerlei manieren om de dialoog aan te gaan – het instrument van Zestor is er daar een van en wij hebben er heel goede ervaringen mee. Ga het gewoon doen!
  • Betrek een HR-adviseur bij de sessies. Deze persoon heeft in de dagelijkse praktijk veel contact met zowel het team als de manager en heel belangrijk; ná de sessies kan hij of zij monitoren hoe het ervoor staat.
  • Geef als leidinggevende je team de gelegenheid om eens in alle rust bij werkdruk stil te staan. Organiseer een teambijeenkomst, ga in gesprek met elkaar, laat medewerkers inschrijven op bedachte acties en geef daar uren voor.
  • Goed om te benadrukken dat het er niet om gaat schuldigen aan te wijzen, bijvoorbeeld bij verstoringen in het netwerk – iedereen heeft immers weer zijn eigen netwerk met afhankelijkheden.