zoeken

Werkdruk

Praktijkvoorbeeld:

Werkdruk in kaart en van de kaart

In plaats van snel conclusies trekken en voortvarend – wellicht verkeerde - maatregelen te treffen, besloot Hogeschool Viaa eerst het probleem gedegen te analyseren. Hierin is een uitsplitsing gemaakt naar onderwijzend en ondersteunend personeel en naar afdelingen.

Inhoud

Resultaat

 • Meer inzicht in de omvang en beleving van werkdruk
 • Bewustwording bij leidinggevenden en medewerkers
 • Werkdruk is nu vast onderdeel van gesprekscyclus
 • Meer preventief dan curatief gebruik van Livvit-pakket

Nodig

 • Vooraf een goed beeld van wat je wilt weten en wat je met de gegevens wilt gaan doen
 • Goede communicatie met alle medewerkers om voldoende response te krijgen
 • Goede terugkoppeling naar medewerkers

Riet Borg, manager stafdiensten, licht toe

“Er was allang sprake van signalering van beleving van hoge werkdruk, maar zolang je de oorzaken niet kent en niet echt weet hoe medewerkers de werkdruk ervaren kun je ook geen maatregelen treffen. Daarom hebben we besloten een onderzoek te starten met hulp van Integron. Samen hebben we een vragenlijst samengesteld en de inrichting van het onderzoek bepaald. Hierin is een uitsplitsing gemaakt naar onderwijzend en ondersteunend personeel en naar afdelingen.”

“Parallel hebben we een spiegelonderzoek gehouden om te kijken of leidinggevenden een goed beeld hadden van de werkdruk binnen hun afdeling. Vervolgens hebben we de resultaten gepresenteerd aan het managementteam van de hogeschool en daarna aan de medewerkers in een centrale bijeenkomst. In 2 workshops met een representatief aantal collega’s uit alle afdelingen hebben we het onderwerp verder uitgediept. Dit onder leiding van Integron."

“Het idee daarachter was dat werkdruk een onderwerp zou worden dat in gezamenlijke verantwoordelijkheid zou worden opgepakt. Allen de schouders eronder, ook de medewerkers. “Na afloop van de workshops is het management de hei op gegaan om hun eigen werkdruk te bespreken maar ook hun invloed op de werkdruk van de medewerkers. Vervolgens zijn er teamgesprekken geweest met teams die erg te lijden hadden onder werkdruk. Dit gebeurde door de eigen leidinggevenden. Verder is het aanbod van Livvit nog eens heel duidelijk onder de aandacht gebracht. Gevolg is dat daar momenteel meer preventief dan curatief gebruik van wordt gemaakt.“

Tips

 • Alles wat aandacht krijgt groeit, werkdruk ook. Communiceer dus vooral in oplossingen en mogelijkheden
 • Schiet niet te gauw in conclusies over omvang, oorzaken en oplossingen
 • Bestrijding van werkdruk is maatwerk vanwege de vele verschillende oorzaken
 • Werkdruk verminderen heeft tijd nodig. Je lost dit niet in een jaar op

 

Meer weten?

Riet Borg
Manager stafdiensten
Hogeschool Viaa
r.borg@viaa.nl