zoeken

Werkdruk

Praktijkvoorbeeld:

Werkdruk, intervisie teamleiders

Docenten ervaren een steeds hogere werkdruk. In een drietal intervisiebijeenkomsten zijn ervaringen gedeeld en uitgewisseld die een goede bijdrage leveren aan het beheersbaar houden van de werkdruk. Hieruit zijn aanbevelingen geformuleerd. Leren van en met elkaar is het motto. Inmiddels is een project werkdruk verlichting gestart.

Inhoud

Resultaat

 • Inzicht in de verschillen tussen docenten die hoge en docenten die geen werkdruk ervaren
 • Inzicht in factoren die wel of geen werkdruk veroorzaken en in hoeverre een onderwijsteamleider daar invloed op kan uitoefenen

Nodig

 • Intervisie bijeenkomsten teamleiders
 • Gesprekken met docenten om te inventariseren wat het verschil is tussen docenten die een hoge en docenten die geen werkdruk ervaren
 • Onderzoek taakbelastingbeleid

Jannie Pattiasina-Beekelaar, afdeling P&O, licht toe

In het voorjaar 2014 zijn 16 onderwijsteamleiders van de Hanzehogeschool Groningen bij elkaar geweest voor intervisie over werkdruk en de werkdrukervaring van docenten.

Aanleiding voor het starten van een intervisiegroep, met als thema Werkdruk, is de toenemende ontevredenheid van docenten van de Hanzehogeschool Groningen over de werkdruk. Uit het Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2013 blijkt dat medewerkers een hogere werkdruk ervaren dan in 2011.

Tijdens de bijeenkomsten is geïnventariseerd wat onder werkdruk wordt verstaan. Daarna hebben teamleiders gesproken met docenten die een hoge werkdruk ervaren en met docenten die geen werkdruk ervaren. Op basis hiervan zijn de verschillen tussen deze twee groepen docenten in kaart gebracht. Er is onderzocht door welke factoren docenten wel of geen werkdruk ervaren en in hoeverre een onderwijsteamleider daar invloed op kan uitoefenen.

Tijdens de bijeenkomsten is ook de werkdrukervaring van de teamleider zelf aan de orde geweest en is onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden om ook deze werkdruk te verminderen.

Tips

Aanbevelingen uit het traject bij Hanzehogeschool Groningen:

 • Zorg voor meer regelmogelijkheden docenten
 • Zorg voor kennisdeling over werkdruk en werkdrukreductie binnen de hogeschool
 • Biedt opleidingen ondersteuning bij het maken van curricula waarin grotere onderwijseenheden worden ontworpen waardoor minder toetsings- en beoordelingsmomenten hoeven plaatsvinden.
 • Biedt trainingen Timemanagement aan voor docenten en teamleiders. Ontwikkel de trainingen i.s.m. docenten en teamleiders die weinig of geen werkdruk ervaren.
 • Maak hogeschool brede afspraken over het mailverkeer
 • Organiseer intervisiebijeenkomsten met teamleiders
 • Organiseer gemengde intervisiebijeenkomsten met studenten, docenten en teamleiders