zoeken

Wat kun je zelf doen?

Wat kun je zelf doen?

Wat kun je als docent, ondersteuner of leidinggevende zelf doen om balans te houden in je werk?

 

Collega's geven tips

Luister naar je lijf

Sylvia Bronkhorst
In de aanloop naar mijn burn-out ging ik mijn lichaam steeds minder voelen. Ik negeerde allerlei stress-signalen, ik zat volledig opgesloten in mijn hoofd. Een paar jaar lang sliep ik ontzettend slecht, maar desondanks gingen er geen alarmbellen bij me af. Ik pleegde roofbouw. Dankzij lichaamsgerichte therapie ging ik weer voelen en raakte ik los van m’n eeuwige denken en piekeren. Ik kwam in contact met m’n lijf en met m’n gevoel en ging daar uiting aan geven. Ik ging met een andere bril naar mijn werkende leven kijken. Projectmanager was mijn rol op de hogeschool. Ik was er goed in, maar werd er niet gelukkig van. Mijn crisis dwong mij op zoek te gaan naar mijn passies en talenten. Iets waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Én waarmee ik waarde zou kunnen creëren.
Sylvia Bronkhorst Projectleider en trainer Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap, HAN

Het hele interview met Sylvia lezen?!

 

Cor Sikkema
Drie jaar lang heb ik naast mijn werk gestudeerd. Ik was continu aan het werk, overdag, 's avonds en in de weekenden. Ik stond voortdurend in een prestatie- en stressmodus. De titel is binnen. Maar ik kwam wel kotsend over de streep. Een dag na het behalen van mijn bull ben ik onmiddelijk op vakantie gegaan. Ik stond een groot deel van de vakantie nog strak van de adrenaline. Ik moest afkicken en op adem komen. Dat lukte enigszins, maar er was meer nodig, want ik was een hoofd zonder lichaam geworden. Mijn stresshormoonspiegels waren nog steeds te hoog. Ik heb met HRM overlegd wat ik zou gaan doen. Hoe kon ik mijn ongezonde patronen doorbreken? Ik ben toen een life-styletraining gaan volgen. Een training die gebruikt maakt van lichaamsgerichte oefeningen. Voor het eerst sinds lange tijd stond ik weer stil bij mijn gevoel en bij zingevingsvraagstukken. Ik heb daar veel aan gehad. Het heeft me de ogen geopend. Ik ben er dichter door bij mijn passies en drijfveren gekomen. Het werd me een stuk duidelijker wat ik wel en niet wil.
Cor Sikkema Docent en opleidingscoördinator SW, Hogeschool Viaa

Het hele interview met Cor lezen?!

 

Loop er niet te lang mee rond

Jeroen Loef
Op mijn eerste huwelijksjubileum werd ik wakker in het ziekenhuis met mijn vrouw aan het voeteneind. Al een half jaar liep ik rond met een keelontsteking, maar die negeerde ik. Te druk om er aandacht aan te besteden. Twee dagen ziekenhuisrust kregen de keelontsteking onder de knie en zo kon onze vakantie naar Amerika toch nog doorgaan. Collega’s en vrienden waren geschokt. Jeroen had toch nergens last van? Hij heeft het alleen maar altijd druk." "Werkdruk is een sluipziekte. Het vreet aan je en ‘forceert’ je dingen te doen die eigenlijk niet goed voor je zijn. Je ziet het niet aankomen, maar de signalering komt eigenlijk altijd te laat. Toen ik hersteld was, besloot ik daar wat aan te gaan doen. Ik ben werkdrukregisseur geworden. Dat is een taak naast mijn werk als docent.
Jeroen Loef Docent, Hanzehogeschool

Het hele interview met Jeroen lezen?!

 

Zorg voor balans

Ans Gielen
Ik coachte regelmatig medewerkers die te veel werkdruk ervaren. Dat deed ik niet door technocratisch naar de urenbalans te kijken, maar vooral door erachter te komen hoe iemand in elkaar steekt, hoe de privé-situatie is en hoe diegene zijn werk regelt. Ik stelde in de coachingstrajecten vooral veel vragen. In dat proces komen bijna altijd denkpatronen aan het licht waar iemand zich niet bewust van is. Er is vaak meer regie mogelijk over werk en leven dan men zich realiseert. Het valt me op dat mensen die last hebben van werkdruk zelden in gesprek gaan, met elkaar en het management, over de regels en afspraken. Vaak betrekt men het probleem op zichzelf. Bijvoorbeeld door te stellen: 'Ik ben nu eenmaal zo perfectionistisch'. Voor mij is dat geen vaststaand feit. Perfectionisme is dikwijls een teken van onzekerheid. Door meer dan je best te doen, hoop je de kans op falen te verkleinen. Dat zag ik zowel bij jonge als oudere docenten.
Ans Gielen Voormalig directeur HAN

 

 

Beperk je perfectionisme

Douwe Schaaf
In het team waar ik werkte was ik de jongeling tussen oude rotten in het vak. Ik wilde niet voor hen onderdoen en probeerde daarom net zo sterk en ervaren te zijn. Daardoor legde ik de lat te hoog voor mezelf. Ik kon in die tijd moeilijk grenzen stellen, ik zei nooit ‘nee’. Deels uit enthousiasme, maar ook door een perfectionistische en zelfkritische houding. Ik maakte veel overwerkuren om alle beloften die ik deed ook echt waar te kunnen maken. En dat liep dus spaak. Amper dertig en mijn tweede overspannenheid was een feit. Toen ik weer aan het werk ging heb ik een jaar lang mijn werkuren bijgehouden. Waar stopte ik mijn tijd in en waar wilde ik die vooral aan besteden? Daar begon ik door die exercitie inzicht in te krijgen. Vanuit de hogeschool is er bijvoorbeeld jaarlijks een aantal uur gereserveerd voor opleidingsoverleggen. In werkelijkheid besteedde ik daar vier keer zoveel aan. In overleg met het management heb ik toen de helft van de overleguren geschrapt. Dat gaf veel verlichting. Een goede stap dus.
Douwe Schaaf Docent journalistiek, Christelijke Hogeschool Ede

Het hele interview met Douwe lezen?!   

 

Gert Andre
Mijn overspannenheid was een wake-up call. Ik heb een aantal maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Zo heb ik, in overleg met de hogeschool, mijn rooster overzichtelijker gemaakt. Ik doe nu twee dagen per week bureauwerk en geef dan geen les. Dat geeft enorm veel meer concentratie, rust en voldoening. Daarnaast zorg ik ervoor dat ik weliswaar gepassioneerd blijf werken, maar dat ik niet elke klus te omvangrijk maak. Anders is het werk namelijk nooit klaar. Kortom: ook passie kent grenzen.
Gert André Opleidingsdocent, Christelijke Hogeschool Ede

Het hele interview met Gert lezen?!   

 

Doe de goede dingen

Nakken Nieuw
Ik heb van vele ervaringsdeskundigen gehoord dat je na een overspanning nooit meer de oude wordt. Nou, prima, dat hoeft ook niet. Het was voor mij een noodzakelijke en misschien wel onafwendbare bezinningsperiode. Het heeft me gedwongen helderheid te scheppen en daarnaar te handelen. Dat lukt nu steeds beter. Vanuit Windesheim krijg ik begeleiding van een coach en word ik gefaciliteerd om deze ontwikkeling door te maken. Ik heb voor mezelf een aantal heldere pijlers in mijn werk geformuleerd. En daar richt ik me nu op. Dat geeft mij rust en het team ook. Ik groei erdoor in mijn werk en het team draait er beter door. Mijn belangrijkste werkdoel is een goede coach en adviseur te worden. Niet meer alles zelf proberen te regelen, maar anderen laten groeien. Daar groei ik zelf ook door.
Gertine Nakken Coördinator projectbureau Kenniscentrum Technologie, Hogeschool Windesheim

Het hele interview met Gertine lezen?!

Jeroen Loef
Een ontwikkelassessment heeft mij ook geholpen bij de zoektocht naar rust. Ik heb daar beter leren inzien wat me energie kost en oplevert. Zo kost detailwerk me bijvoorbeeld veel inspanning. Er zijn collega's die daar veel beter in zijn. Na mijn terugkomst ben ik me gaan inspannen om de teamkracht meer in te zetten. Voor mezelf en voor elkaar. Zo heb ik m'n collega's gevraagd me te helpen bij het bewaken van mijn grenzen, bij het 'nee' zeggen tegen overbelasting en energievreters. We zijn als team anders gaan samenwerken. We zijn een experiment zelfsturing gestart. We kunnen studenten goed sturen, maar onszelf niet zo best. Alles wijkt altijd voor de studenten. Daarmee dreigen we te vaak probleemeigenaar te worden. Maar we zijn de student niet. We leren beter te ondersteunen, te coachen en los te laten. Ook zijn we in semesters in plaats van kwartalen gaan werken. Dat geeft meer focus en vermindert de versplintering. Dat spaart iedereen veel energie. Deze maatregelen hebben mij erg geholpen. Het werk is druk, maar ik voel geen werkdruk en vooral voel ik me niet meer gehaast en opgejaagd.
Jeroen Loef Docent, Hanzehogeschool

Het hele interview met Jeroen lezen?!

Tips van een werkdrukdeskundige

 

Zo verklein je ZELF energievreters

Energievreters in je werk...

...die je zo ZELF kunt verkleinen

Te veel werk (jaartaken en uren,
piekbelasting, tijdsdruk)

Ga eens kritisch door je takenpakket heen. Houd je werktaken eens bij. Welke van je taken zijn urgent? En welke zijn belangrijk? Pak in tijden van piekbelasting alleen de taken op die dan ook echt moeten.

Lees ook het verhaal van Gert André

Onvoldoende herstelmogelijkheden

Bouw bewust (micro)pauzes in tijdens je werk. Ga na welke momenten van jouw werk zich daarvoor lenen. Zorg ook na afloop van het werk voor voldoende herstel. 

Lees ook het verhaal van Douwe Schaaf

Rolonduidelijkheid
(onduidelijke taken en 
afspraken niet nakomen)

Is het niet duidelijk hoe de rollen verdeeld zijn, wie welke bevoegdheid
ergens toe heeft? En ervaar je tegenstrijdigheden in taken en opdrachten?
Maak het bespreekbaar in je team. Het biedt veel meer rust om daar samen duidelijkheid over te hebben en keuzes in te maken.

Lees het verhaal van Gertine Nakken

Negatieve sfeer (ongewenste
omgangsvormen, agressie,
pesten, intimidatie)

Heb je last van de cultuur of omgangsvormen? Zorg er vooral voor dat je zelf duidelijk bent in wat je wilt. En wat niet. Probeer je als collega’s onderling scherp te houden in positieve omgangsvormen. Jullie hebben daar allen baat bij.

Bureaucratie en regeldruk

Heb je het gevoel tegen bureaucratische barrières aan te lopen? Zijn dit werkelijke barrières? Kun je ze doorbreken? Ga na hoe je collega’s daarmee omgaan. En ga eens in gesprek over de inrichting van het werk. Met elkaar en met het management.

 

Zo vergroot je ZELF energiegevers

Energiegevers in je werk... ...die je zo ZELF kunt versterken

Regelmogelijkheden

Maak jij voldoende gebruik van de regelmogelijkheden die je hebt in je werk? Soms is er meer ruimte dan je verwacht. Hoeveel ruimte nemen collega’s? Wat kun je daarvan leren?

Betekenisvol werk

Sta eens stil bij wat jouw werk voor jou belangrijk maakt. En deel dit met anderen.

Lees ook het verhaal van Cor Sikkema

Cultuur van samenwerken (vertrouwen, openheid, sociale steun, waardering, erkenning, feedback, betrokkenheid)

Jouw bijdrage aan een positieve werkcultuur creëert energie. Niet alleen voor anderen. Ook voor jezelf.

Zijn jullie gewend elkaar (openlijk) blijk van steun, waardering en erkenning te geven? Geven jullie elkaar feedback? Hoe actief delen jullie informatie?

Geef je collega’s eens een compliment voor de getoonde inzet en resultaten. En steun je collega’s zodat zij goed werk kunnen blijven bieden.

Lees ook het verhaal van Jeroen Loef

Ontwikkelmogelijkheden

Hoe ontwikkel jij je in je werk? Leer je vooral inhoudelijk? Of in de samenwerking en interactie met anderen?

Bespreek je leerstijl en daarbij passende scholingswensen ook met je leidinggevende.

Resultaat bereiken

Deel nieuwe ontwikkelingen of resultaten die je hebt geboekt met je collega’s. Je zult zien, zij hebben ook vast iets te melden.

Lees ook het verhaal van Jeroen Loef

 

Zo vergroot je ZELF persoonlijke energiebronnen

Persoonlijke energiebronnen... ...die je zo ZELF kunt laten groeien
Op je plek (autonomie, persoon-job fit, zelfvertrouwen, geloof in eigen kunnen)

Je werk verandert in de loop van de tijd. En jij zelf ook. Passen jij en je werk (nog) bij elkaar? Waar ben je goed in? Zet af en toe eens op een rij welke aspecten in je werk jou echt liggen. Markeer die. Je kunt er (oprecht) blij mee zijn.

Veerkracht (optimisme, mentale weerbaarheid)

Waar ben je echt enthousiast over als het gaat over je werk? Waar ben je trots op? Vier de aspecten in je werk die jou energie opleveren.

Fitheid (lichamelijke belastbaarheid)

Ieder mens is anders. Welke aspecten van jouw leefstijl houden jou fit? Zorg in ieder geval voor voldoende ontspanning en beweging. En een gezond slaappatroon. Dat is voor iedereen van belang.

Balans (een goede werk-privé balans)

Een goede werk-privé balans levert energie. Wat daaraan ‘goed’ is bepaal je zelf.
Vooral door te luisteren naar je eigen behoeften. Het is van belang dat je zowel in je werk als privé voldoende tot je recht komt. En dat er balans is met jouw belastbaarheid. Zet dat periodiek eens voor jezelf op een rij.

Zelfkennis

Wil je energiek blijven werken, moet je weten hoe je zelf in elkaar zit. Welke talenten heb je en zet je in voor je werk? Stel je reële eisen aan jezelf? Neem eens de tijd om dat voor jezelf uit te werken. Vraag je collega’s om feedback en ondersteuning.

Lees ook het verhaal van Douwe Schaaf

terug naar boven